Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Valdymo komitetas

Dabartinė Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) valdymo komiteto sudėtis buvo patvirtinta LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymu 2021 metų kovą.

Šį komitetą sudaro:

 • Komiteto pirmininkas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius;

Nariai:

 • Jolita Mackevičienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Švietimo ekonomikos vedėja;
 • Giedrė Pačesienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėja;
 • Rasa Pečiukonienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyriaus patarėja;
 • Virginija Rinkevičienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja;
 • Jurga Strumskienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamento direktorė;
 • Daiva Šutinytė – Švietimo mainų paramos fondo direktorė;
 • Rolandas Zuoza – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas.

Pagal Fondo įstatus, valdymo komitetas:

 • Teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Fondui dėl:
  • Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programų bei projektų įgyvendinimo Lietuvoje strategijos;
  • Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programų bei projektų veiklos finansavimo iš Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bei kitų finansavimo šaltinių kriterijų;
  • Fondo pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, filialų ir atstovybių steigimo, panaikinimo ir (ar) įstatų pakeitimo;
 • Nustato administruojamų programų nacionalinius prioritetus bei priima strateginius sprendimus Fondo veiklos klausimais.
 • Valdymo komitetas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
  • kreiptis į kompetentingas institucijas klausimais, susijusiais su švietimo ir mokymo programų bei projektų įgyvendinimu;
  • pasitelkti atitinkamų sričių specialistus;
  • kviesti į posėdžius ministerijos, Fondo bei kitų institucijų specialistus;
  • bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis švietimo ir mokymo programų bei projektų vykdymo klausimais.