Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Elektroninis parašas

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas naudoja elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartis su tiekėjais, dotacijų gavėjais pasirašinėja kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Sutartys, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, yra privalomai priimamos tik ADOC formatu  (ADOC yra dokumento formatas, kurį priima Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus įstaigos).

Jeigu Jūs neturite elektroninės dokumentų valdymo sistemos, kuria galėtumėte suformuoti pasirašomą dokumentą ADOC formatu, tuomet pasirašyti ir tikrinti tokio tipo dokumentus nemokamai bei gauti išsamesnius paaiškinimus galite Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto tinklapyje arba kitose viešuose ir komercinio pobūdžio prieigose tokiose, kaip Signa Web, ISIGN ir daugelyje kitų (Fondas nėra susijęs ir neskatina konkrečių priemonių naudojimo).

Kvalifikuotu elektroniniu parašu rekomenduojame pasirašyti kriptografine USB laikmena arba lustine asmens tapatybės kortele. Išsamesnę informaciją apie šiuos įrankius rasite Ryšių reguliavimo tarnybos interneto tinklapyje. Elektroninio parašo kūrimą, tikrinimą, galiojimą, parašo naudotojų teises ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas ir kiti norminiai teisės aktai.

 

Jeigu dar nesate naudojęsi elektroniniu parašu, rekomenduojame:

  1. Apsispręsti dėl įrenginio, kuriuo norėsite pasirašyti ir įsigyti atitinkamą priemonę atitinkamoje institucijoje (daugiau informacijos rasite čia).
  2. Gavus iš Fondo sutartį su priedais, išsaugoti juos savo kompiuteryje „Word Document (*.docx)“ formatu ir įkelti sutartį su visais priedais į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto tinklapyje esančią sistemą arba kitas viešas ar komercinio pobūdžio sistemas.
  3. Pasirašyti sutartį su priedais elektroniniu parašu ADOC formatu sistemoje, į kurią įkėlėte dokumentus. Jeigu esate valstybinė institucija, pasirašant pasirinkite „Institucijų rengiami dokumentai (GeDOC)“, jeigu – privati organizacija – „Juridinių asmenų rengiami dokumentai (BeDOC)“. Užregistruoti sutartį toje pat sistemoje, kurioje pasirašėte. Detalesnę informaciją, kaip pasirašyti dokumentą galite rasti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokomojo filmuko ištraukoje.
  4. Išsisaugoti pasirašytą sutartį ADOC formatu savo kompiuteryje.
  5. Išsiųsti elektroniniu parašu pasirašytą sutartį Fondui elektroniniu paštu arba per „E.pristatymo“ sistemą.
  6. Fondas pasirašys sutartį elektroniniu parašu ir išsiųs Jums elektroniniu paštu arba per „E.pristatymo sistemą“.

 

Kilus klausimams kreipkitės į Švietimo mainų paramos fondo administratorę Indrę Sereičikaitę tel: (8 5) 261 0592 arba rašykite el. paštas indre.sereicikaite@smpf.lt.