Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Veiklos sritys

Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ programą ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.

Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios ir moksleiviams, ir senjorams, ir darželiams ar mokykloms, ir aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms.

Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Šalia didžiosios ES programos „Erasmus+“, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama „Nordplus“ programa. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus – „Study in LT” ir „TAPK„.