Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Socialinė atsakomybė

Fondo tiesioginė veikla susijusi su tarptautinių ir nacionalinių švietimo programų administravimu, tačiau socialinė atsakomybė jau ne vienus metus užima svarbią vietą organizacijos gyvenime. Iniciatyvų besiimantys darbuotojai, jas remiantys vadovai ir noras dalintis su tais, kurie turi mažiau, bei savo veikla ir gyvenimo būdu kuo mažiau kenkti planetai, paskatino Fonde socialinių ir aplinkai draugiškų iniciatyvų gimimą.

Aplinkai draugiškos iniciatyvos

  • Popierinių dokumentų mažinimas – nuo 2016 m. Fonde įdiegta elektorinių dokumentų valdymo sistema, todėl sutartys, personalo dokumentai, raštai ir kiti dokumentai suinteresuotoms institucijoms siunčiami/gaunami el. būdu. Tarp „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų Fondas pripažįstamas kaip viena pažangiausių elektroninių dokumentų valdymo procesus („paperless“) įsidiegusių organizacijų.
  • Eko grupė – Fonde 2019 m. pradžioje įsikūrė savanoriška darbuotojų grupė, kuri teikia siūlymus tvaresnei kasdienei Fondo veiklai. Viena iš pirmųjų Fonde įgyvendintų iniciatyvų – rūšiavimo praktikos įdiegimas.
  • Renginių vertinimo anketų perkėlimas į el. formatą – 2019 m. rudenį atsisakyta popierinių renginių vertinimo anketų. Renginių, seminarų ir konferencijų dalyviai vertinimo anketas pildo elektroniniu būdu.
  • Atsakinga leidinių leidyba – didžioji dalis Fondo leidinių leidžiami el. būdu, o iškilus spausdintinų leidinių poreikiui, pasirenkamas perdirbtas popierius.
  • Prisijungimas prie kitų organizacijų iniciatyvų, susijusių su klimato kaitos poveikio mažinimu. Pavyzdžiui, 2020 m. vasario pabaigoje – kovo pradžioje Europos Parlamento biuro Lietuvoje ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuoto hakatono „Hack4Climate“.

Socialinės iniciatyvos

  • Kalėdinis labdaros aukcionas – aukcionas, tapęs Fondo tradicija. Šiam aukcionui daiktus arba paslaugas aukoja Fondo darbuotojai iš savo asmeninių išteklių. Aukciono metu surinktomis darbuotojų asmeninėmis lėšomis remiami Vilniaus lietuvių namai ar sunkiai besiverčiančios šeimos.
  • Parama senelių namams ir vaikų dienos centrams namams naudotais drabužiais, indais bei kanceliarinėmis prekėmis.
  • Parama gyvūnų prieglaudoms dėvėta tekstile.