Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Struktūra ir kontaktinė informacija

Švietimo mainų paramos fondas (toliau Fondas; teisinė forma – viešoji įstaiga) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti programą „Erasmus+“ ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir mokymo srityje. Fondo įstatus galite atsisiųsti čia. Įstatai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 sausio 4d. įsakymu Nr. V-9.

Teisinė forma

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Misija

Inicijuodami ir administruodami programas bei projektus aktyviai prisidedame prie švietimo sistemos tobulinimo.

Vizija

Kiekvienam Lietuvoje prieinama tarptautinė patirtis švietimo projekte.

Fondo tikslai

  • Pažangi, besimokanti, nuolat tobulinanti valdymo ir veiklos procesus, naudojanti naujausias technologijas;
  • Socialiai atsakinga supančiai aplinkai, klientams, darbuotojams, užsakovams, bendruomenei;
  • Atvira darbuotojams ir visuomenei, priimami sprendimai yra skaidrūs ir aiškiai komunikuojami;
  • Darbuotojai yra savo srities ekspertai;
  • Aukštas klientų pasitenkinimo lygis.

Mūsų organizacija vadovaujasi šiomis vertybėmis

 

Veikla

Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti programą „Erasmus+“ ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir mokymo srityje.

Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios ir moksleiviams, ir senjorams, ir darželiams ar mokykloms, ir aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms.

Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Šalia didžiosios ES programos „Erasmus+“, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama „Nordplus“ programa. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus – „Study in LT“ ir „TAPK“.0