Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Viešieji pirkimai

Pirkimų planavimas

Informacija apie numatomus vykdyti skelbiamus pirkimus yra pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pirkimų skelbimas

Pirkimai yra skelbiami Centriniame viešųjų pirkimų portale.

Pirkimų procedūros

Pirkimų procedūros yra vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme,  2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakyme Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir vidaus viešųjų pirkimų procedūromis. Pirkimų dalyvių skundai (pretenzijos) gali būti teikiamos minėtuose teisės aktuose ir pirkimų dokumentuose nustatyta tvarka.

Kandidatai, norintys dalyvauti pirkimų procedūrose, turėtų nemokami registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Kandidatai taip pat gali kreiptis žemiau nurodytais kontaktiniais adresais, kad, esant perkančiosios organizacijos poreikiui, dalyvautų mažos vertės pirkimuose apklausų žodžiu ar raštu būdu.

Dinaminių pirkimų sistemų (toliau – DPS) registras

CVP IS Nr.: 537121
Pavadinimas: „ERASMUS+” IR VALSTYBINIŲ STIPENDIJŲ PROGRAMŲ PARAIŠKŲ IR ATASKAITŲ VERTINIMO PASLAUGOS
Pradžios data: 2021-04-22
Pabaigos data: 2028-04-22
CVPP nuoroda: CVPP

Per visą DPS galiojimo laiką bet kuriam suinteresuotam tiekėjui, atitinkančiam nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikusiam paraišką, leidžiama dalyvauti DPS konkrečiuose pirkimuose.

Pirkimų sutarčių viešinimas

Viešojo pirkimo sutartys skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kontaktiniai asmenys

  • Viešųjų pirkimų specialistas Valerijus Kirilovas, tel. + 370 667 59897, el. paštas pirkimai@smpf.lt