Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Narystė

Fondas šiuo metu yra keturių organizacijų narys:

  • Akademinio bendradarbiavimo asociacija (ACA). Akademinio bendradarbiavimo asociacija (ACA) yra nepriklausoma europinė organizacija, kuri savo veiklą skiria švietimo vadybai, analizei ir gerinimui Europoje bei kitose pasaulio šalyse. Švietimo mainų paramos fondas yra jos narys nuo 2008 m. vasario 12 dienos. ACA šiuo metu priklauso 19  narių Europoje, kurie sudaro nacionalinių agentūrų, atsakingų už švietimo mainų administravimą savo šalyse, tinklą. ACA taip pat turi tris asocijuotus narius ne iš Europos šalių.
  • Lietuvos projektų vadybos asociacija (LPVA). LPVA pagrindiniai veiklos tikslai yra tobulinti projektų vadybą Lietuvoje, skatinti tokių projektų pažangą, kelti profesionalų, užsiimančių projektų vadyba, kvalifikaciją ir pan. LPVA bendradarbiaudama su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje organizuoja įvairius seminarus, susijusius su projektų vadyba, sertifikuoja projektų vadybos profesionalus ir vykdo kitą panašią veiklą.
  • Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA). Personalo valdymo profesionalų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas – kelti personalo valdymo lygį Lietuvoje.
  • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA). Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija (LKVIA) – tai žmonių ir organizacijų, besidominčių ir aktyviai plėtojančių kokybės vadybos gerąsias praktikas ir diegiančių inovacijas į organizacijų bei šalies valdymą, savanoriškas susivienijimas, vykdantis narių nustatytus ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinių tyrimų uždavinius bei funkcijas.