Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Pasiūlymai ir ginčai

Pasiūlymų teikimas

Pasiūlymus dėl Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) veiklos gerinimo kviečiame teikti el. pašto adresu vak@smpf.lt arba rašant Fondui adresu Rožių al. 2, Vilnius.

Fondas pasiūlymus nagrinėja vadovaudamasis Kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001-2015 standarto reikalavimais bei vidaus nustatyta procedūra ir atsako nedelsdamas tokia pat forma, kaip yra gautas pasiūlymas, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pasiūlymo raštu gavimo dienos.

Apeliacijų teikimas

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Kiti skundai ir papildoma informacija

Skundus dėl Fondo priimamų sprendimų, kurie yra susiję su galimai pažeistomis teisėmis dėl asmens duomenų tvarkymo, kitų Fondo veiksmų, neveikimo ar dotacijų sutarčių įgyvendinimo klausimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, galima teikti el. pašto adresu vak@smpf.lt, rašant Fondo adresu Rožių al. 2, Vilniuje, arba kitais skelbiamais adresais. Asmuo taip pat gali skundą pateikti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Fondas skundus nagrinėja vadovaudamasis Kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001-2015 standarto reikalavimais bei vidaus nustatyta procedūra ir atsako nedelsdamas tokia pat forma, kaip yra gautas skundas, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo raštu gavimo dienos.

Viešųjų pirkimų dalyvių skundai yra nagrinėjami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir šio tinklapio skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiama tvarka.

Anoniminiai pasiūlymai, apeliacijos arba skundai, teikiami raštu (įskaitant el. paštu) ar žodžiu, nėra nagrinėjami.