Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Apie PROMET

Per pastaruosius metus buvo sukurta nemažai ES įrankių ir instrumentų, kurie svarbūs ir reikšmingi profesiniam mokymui. Pavyzdžiui, Tarybos rekomendacijos dėl pameistrystės kokybės,  profesinio mokymo tvarumo, socialinės lygybės. Šie instrumentai su nauju programos etapu pakeičia ankstesnes Tarybos rekomendacijas dėl PROMET: jie pakartoja svarbiausią PROMET principą, kuris akcentuoja profesinio mokymo pritaikomumą, taip pat integruoja EQAVET nuostatas.

Šių profesinio mokymo ekspertų pagrindinis veiklos tikslas – sukurti ekspertinį tinklą, kuris skatintų, stiprintų ir tobulintų minėtų įrankių taikymą įgyvendinant „Erasmus+“ projektus.

Projekto tikslai:

  • Padidinti ES sukurtų profesinio mokymo įrankių žinomumą potencialiems „Erasmus+“ programos paraiškų teikėjams ir gavėjams.
  • Pagilinti žinias apie profesinio mokymo įrankių taikymą nacionaliniu lygmeniu įgyvendinant „Erasmus+“ projektus.

Planuojami rezultatai:

  • Didesnis profesinio mokymo įrankių žinomumas ir prieinamumas „Erasmus+“ projektuose nacionaliniu lygmeniu.
  • Didesnis profesinio mokymo įrankių praktinis taikymas įgyvendinant „Erasmus+“ projektus nacionaliniu lygmeniu.

Projekto finansavimas