Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Europass“

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto logotipas

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2021 m. balandžio 01 d.
Veiklos pabaiga: 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti „Europass“ platformą  bei jos įrankius, kurie padeda ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar studijuoti visose Europos Sąjungos šalyse.

Projekto rezultatai

  • Individualios ir grupinės konsultacijos suinteresuotiems asmenims CV pildymo, darbo pokalbių klausimais.
  • Suinteresuotų asmenų konsultavimas „Europass“ dokumentų pildymo ir išdavimo, „Europass“ platformos naudojimo klausimais.
  • „Europass“ platformos pristatymas įvairiuose virtualiuose bei gyvuose renginiuose.
  • Bendros „Europass“ ir „Euroguidance“ konferencijos organizavimas siekiant pristatyti EK įrankius, padedančius ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar studijuoti Europoje.
  • Bendros „Europass“ ir „Euroguidance“ konferencijos organizavimas siekiant pristatyti gerąsias europines profesinio orientavimo patirtis.
  • Edukacinių vaizdo filmukų rengimas ir sklaida „Karjeros kodo“ YouTube kanale.
  • „Europass“ Facebook profilio administravimas.
  • Bendradarbiavimas su suinteresuotomis organizacijomis ir kitų šalių „Europass“ centrais.

Finansavimas

243 200 eur, Europos Sąjungos Erasmus+ programos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Išsamiau

www.europass.lt

www.europa.eu/europass/lt

Karjeros kodas (YouTube kanalas)

Europass Lietuva Facebook profilis