Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„eTwinning“

Projekto pavadinimas

„eTwinning“

Projekto logotipas

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2022 m. balandžio 01 d.

Veiklos pabaiga: 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas

Plėtoti mokyklų ir mokytojų bendruomenės kūrimą Europoje, sudarant galimybes visoms mokykloms kurti virtualius projektus su užsienio šalių ir  Lietuvos mokyklomis.

Bendri programos uždaviniai

 • Sudaryti galimybes visoms Europos mokykloms kurti pedagoginius projektus su kitomis mokyklomis.
 • Skatinti novatoriškų bendradarbiavimo metodų taikymą bei kokybiškų pedagoginių metodų mainus ir stiprinti kalbų mokymąsi bei kultūrų dialogą.
 • Prisidėti prie mokytojų profesinio tobulinimo, sudarant jiems sąlygas aktyviai dalyvauti bendradarbiavimo projektuose, bendruomenių veiklose ir specialiuose mokymuose.
 • Padėti mokytojams lavinti savo profesinius įgūdžius naudojantis IKT pedagoginiais ir bendradarbiavimo įrankiais.
 • Remti ir toliau plėtoti Europos mokytojų ir mokyklų tinklus.

Konkretūs programos uždaviniai:

 • Didinti naudotojų ir mokyklų skaičių portale etwinning.net, siekiant prisidėti prie programos „eTwinning“ plėtros, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų iš kaimo vietovių ir profesinio mokymo institucijų dalyvavimui.
 • Užtikrinti, kad naudotojai dalyvautų programos „eTwinning“ veiklose.
 • Teikti techninę ir pedagoginę pagalbą dalyvaujantiems mokytojams ir mokykloms.
 • Skatinti programos „eTwinning“ žinomumą tarp mokyklų vadovų, informuojant apie programos pridėtinę vertę ir naudą mokyklų bendruomenei.
 • Didinti programos „eTwinning“ žinomumą, supažindinant su programa mokytojų rengimo institucijų dėstytojus ir būsimuosius mokytojus.
 • Užtikrinti saugų ir kokybišką programos „eTwinning“ įgyvendinimą šalyje.
 • Prisidėti prie programos „eTwinning“ administravimo ir įgyvendinimo.

2022–2023 m. bendros programos temos ir prioritetai yra tokie:

 • propaguoti metines temas (2022 m. tema „Mūsų ateitis: graži, tvari, kartu. Mokyklos ir Naujieji Europos „Bauhaus“: kūrybiškos mokymosi aplinkos įsivaizdavimas žalioje ir įtraukiosios mokyklos“. 2023 m. tema bus pranešta);
 • Profesinio mokymo mokyklų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų sistemingesnis įtraukimas, siekiant atspindėti ir skatinti integruotą programos „Erasmus+“ pobūdį;
 • Pasiekti mažiau galimybių turinčias auditorijas / sritis, įskaitant mokyklas kaimo vietovėse;
 • Bendradarbiavimo su pirminio mokytojų rengimo institucijomis stiprinimas;
 • „eTwinning“ mokyklos“ ženklelio sklaidos ir įgyvendinimo gerinimas;
 • Aktyviai prisidėti prie Europos mokyklų švietimo platformos / „eTwinning“ įtraukimo į nacionalinę švietimo politiką, skiriant dėmesį šioms sritimis: Profesinis tobulėjimas ir pripažinimas; ugdymo programų integracija ir novatoriška pedagogika.

Planuojami pagrindiniai rezultatai:

 • Europos mokyklų švietimo platformoje užsiregistruos mažiausiai 875 nauji vartotojai;
 • Projektuose dalyvaus ne mažiau kaip 80 % visų užsiregistravusių mokytojų;
 • Projektuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 % naujų arba vėl aktyvuotų vartotojų;
 • 90 % visų registruotų projektų bus tarptautiniai;
 • Bent 20 profesinio mokymo įstaigų iš Lietuvos vykdys „eTwinning“ projektus;
 • Aktyvus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų dalyvavimas;
 • Pasiekta sinergija su „Erasmus+“ (ne mažiau kaip 2 „Erasmus+“ renginiai);
 • Ne mažiau kaip 10 ambasadorių ir 15 savanorių mentorių tinklas visuose Lietuvos regionuose. Ne mažiau kaip 105 renginiai, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 1750 dalyvių;
 • Įvadiniai metiniai mokymai kiekvienai ITE (mokytojų rengimo iniciatyvos) įstaigai (ne mažiau kaip 18);
 • Dotacijų konkursas mokykloms kvalifikacijos kėlimo mokymams, tinklų kūrimo ir skatinimo veiklai;
 • Bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis (susitikimai su ministerija, bendri renginiai su regiono suinteresuotomis šalimis);
 • eTwinning ir „Erasmus+“ temų ir prioritetų reklamavimas ir komunikacija;
 • Nacionalinės svetainės ir Facebook puslapio administravimas: straipsniai nacionalinėje ar regioninėje žiniasklaidoje (ne mažiau kaip 2 per metus) ir ne mažiau kaip 6% Facebook puslapio įrašų įsitraukimo rodiklis;
 • Ne mažiau kaip 20 % projektų bus apdovanoti nacionaliniais kokybės ženkleliais;
 • Kiekvienais metais europinis kokybės ženkleliai bus suteikti ne mažiau kaip 100 mokytojų;
 • Kasmet ne mažiau kaip 16 laimėtojų nacionaliniame geriausių projektų konkurse;
 • Kasmet organizuojama apdovanojimų ceremonija ir nugalėtojų mokymai, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 180 dalyvių;
 • Kiekvienais metais mažiausiai 20 mokyklų gaus „eTwinning“ mokyklos ženklelį.
 • Ne mažiau kaip 91 mokytojas dalyvaus tarptautiniuose profesinio tobulėjimo renginiuose, kuriuos organizuoja tarptautinis „eTwinning“ tinklas.

Finansavimas

360002,00 EUR Europos Sąjungos Erasmus+ programos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Kontaktai

Kilus klausimams dėl projekto „eTwinning“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt.

Projekto svetainės

Nacionalinė svetainė – www.etwinning.lt.

„Facebook“ – eTwinning Lietuva.

Europinis portalas – https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning.