Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„AMTP 2“

Projekto pavadinimas:

„Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra” („AMTP 2“)

   

 

Projekto tikslas:

Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas ir studentų mobilumo skatinimas.

Projekto trukmė:

Pradžia – 2016 m. gruodžio 30 d.
Pabaiga – 2023 m. rugsėjo 01 d.

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama pristatyti aukštąjį mokslą ir studijas Lietuvoje, didinti jų žinomumą, populiarinti Lietuvos aukštojo mokslo prekės ženklą užsienio studentų (tame tarpe ir užsienio lietuvių), partnerinių institucijų ir organizacijų tarpe. Taip pat siekiama populiarinti jungtines studijų programas skatinant studentų judumą Erasmus+ ir jungtinių studijų programų rėmuose.

Tikslams pasiekti bus naudojamos įvairios priemonės – dalyvavimas aukštojo mokslo parodose užsienyje, renginių, pristatančių Lietuvos aukštąjį mokslą, organizavimas, gaminiai, leidiniai, interneto portalas ir jį palaikančios internetinės rinkodaros kampanijos, socialiniai tinklai, reprezentatyvi virtualios realybės aplikacija, aplikacija skirta tarptautiniams studentams, atvykusiems studijuoti Lietuvoje.

Lietuvoje užsienio studentų skaičiaus augimas fiksuojamas kasmet, tam skiriamas tiek nacionalinis, tiek ir aukštųjų mokyklų dėmesys, tačiau iki šiol nebuvo vertinamas visuomenei suprantamais rodikliais. Bus atliekami tyrimai, susiję su studentų pasitenkinimu studijomis, studentų sukuriama ekonomine nauda. Visuomenė bus informuojama apie augantį studentų iš užsienio skaičių ir projekto vykdomas veiklas. Bus kuriamas teigiamas Lietuvos aukštųjų mokyklų įvaizdis.

Projekto lėšomis bus remiamos ES „Erasmus+“ programoje dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų dalinės studijos (įskaitant ir praktiką), taip pat jungtinėse studijų programose studijuojančių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų dalinės studijos. Skiriamos stipendijos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų tarptautinėms praktikoms užsienio lituanistinio švietimo mokyklose, lituanistikos centruose  bei lietuvių bendruomenėse.

Vykdytojai:

Švietimo mainų paramos fondas

Finansavimas:

Programų įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 13 725 301,85 Eur.

Projekto tinklapis:

www.studyin.lt