Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„Euroguidance“

Projekto pavadinimas

„Euroguidance“

Projekto logotipas

Projekto trukmė

Tęstinis projektas nuo 2005 m.

Veiklos pradžia: 2021 m. balandžio 1 d.

Veiklos pabaiga: 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas

Profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

Projekto uždaviniai

 • Stiprinti profesinio orientavimo bendruomenės veiklą;
 • Suburti nacionalinę „Euroguidance“ ambasadorių grupę, kuri prisidės prie karjeros specialistų kompetencijų ugdymo, gilins jų žinias bei supratimą apie Europos įgūdžių ir kvalifikacijos instrumentus, „Europass“ platformą, kurs profesinio orientavimo metodines priemones, vykdys gerosios patirties sklaidą;
 • Bendradarbiauti su kitų šalių „Euroguidance“ centrais, „Europass“ Lietuva, kitais ES tinklais ir nacionaliniais projektais;
 • Plėsti ir stiprinti karjeros specialistų nacionalinę grupę „Karjeros specialistai | EUROGUIDANCE“ Facebook socialiniame tinkle, organizuoti nacionalinius ir tarptautinius renginius.

Projekto rezultatai

 • Euroguidance ambasadorių veiklos rezultatai: renginiai, mokymai karjeros specialistams, pristatymai, metodinės priemonės, informaciniai ir sklaidos straipsniai, analizės;
 • Karjeros specialistų kompetencijų tobulinimas užsienyje, dalyvaujant Academia projekto partnerių organizuojamuose pažintiniuose vizituose;
 • Tęstinių ir naujų profesinio orientavimo priemonių kūrimas;
 • Nacionaliniai ir tarptautiniai renginiai karjeros tematika, bendradarbiaujant su Europass Lietuva ir kitais Europiniais tinklais bei iniciatyvomis;
 • Nordic-Baltic grupėje sukurtas interaktyvus kvalifikacijos kėlimo kursas karjeros specialistams;
 • www.euroguidance.eu ir www.euroguidance.lt puslapių administravimas ir vystymas;
 • Karjeros specialistai | EUROGUIDANCE Facebook grupės plėtra.

Finansavimas

203 600 EUR, Europos Sąjungos Erasmus+ programos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Kontaktai

Kilus klausimams dėl projekto „Euroguidance“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu euroguidance@smpf.lt.

Išsamiau:

www.euroguidance.lt

www.euroguidance.eu

Karjeros specialistai | EUROGUIDANCE Facebook grupė