Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

„TAPK 2“

Projekto pavadinimas:

„Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk (TAPK 2)“

Projekto tikslas:

Plėtoti vaikų neformaliojo švietimo veiklas ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą.

Projekto trukmė:

Pradžia – 2016 m. rugpūčio 18 d.
Pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto aprašymas:

Projektu „TAPK 2” siekiama plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklų formas bei turinį ir didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą 7-18 m. (7-21 m. negalią turintys vaikai) amžiaus mokiniams visoje Lietuvoje. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių užimtumui atostogų metu bei neformaliojo vaikų švietimo darbuotojų kompetencijų stiprinimui
Skatinant vaikų turiningą ugdomąją veiklą mokinių vasaros ir kitų atostogų metu, įgyvendinamos 5-10 dienų trukmės edukacinės programos stovyklose (toliau – programos). Siekiama, kad šiose programose projekto veiklos metu sudalyvautų  daugiau kaip dvidešimt aštuoni tūkstančiai vaikų, kuriems projekto lėšomis būtų apmokama iki 30 proc. dalyvavimo programoje kainos.  Socialiai remiamų šeimų vaikams apmokama net 95% dalyvavimo programoje kainos. Stovyklų programose taip pat kviečiami dalyvauti ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai bei vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų. Projektas ypatingą dėmesį skiria neformaliojo vaikų švietimo darbuotojų kompetencijų ugdymui ir tobulinimui.  2018 m.  vasario – gegužės mėn. net 200 šios srities darbuotojų savo kompetenciją kėlė dalyvaudami 32 ak. val. mokymuose „Vaikų socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas per neformalųjį ugdymą“.
Siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklų formas bei perimti kitų šalių neformalaus vaikų švietimo gerąją praktiką, 2018 m. gegužės mėn. 40 neformaliojo švietimo darbuotojų dalyvavo „TAPK2“ projekto organizuotame pažintiniame vizite į Estija ir Suomiją. Vizito metu lankytasi šių šalių švietimo ministerijose, neformalaus ugdymo institucijose, bendrauta su neformaliojo vaikų švietimo mokytojais.
2018 m. rudenį projektas šimtą Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo darbuotojų pakvietė į tarptautinę konferenciją, kurios metu 5 užsienio neformalaus ugdymo ekspertai dalinosi savo žiniomis, praktika ir motyvuos naujoms veikloms.

Vykdytojai:

Veiklą vykdo juridiniai asmenys, turintys teisę užsiimti vaikų neformaliojo švietimo veikla.

Finansavimas:

Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 2 865 325,15 Eur.

Projekto tinklapis:

www.tapk.lt