Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET)

Projekto pavadinimas

Profesinio mokymo ekspertų tinklas (PROMET), (angl. VET National Team)

Projekto logotipas

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2023 m. sausio 1 d.
Veiklos pabaiga: 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

  • Sukurti ekspertinį tinklą, kuris skatintų, stiprintų ir tobulintų profesinio mokymo įrankių taikymą įgyvendinant „Erasmus +“ projektus;
  • Padidinti ES sukurtų profesinio mokymo įrankių žinomumą potencialiems „Erasmus+“ programos paraiškų teikėjams ir gavėjams;
  • Pagilinti žinias apie profesinio mokymo įrankių taikymą nacionaliniame lygmenyje įgyvendinant „Erasmus+“ projektus.

Projekto uždaviniai

  • Didinti profesinio mokymo įrankių žinomumą;
  • Skatinti profesinio mokymo įrankių taikymą įgyvendinant „Erasmus+“ projektus nacionaliniame lygmenyje.

Projekto rezultatai

Didesnis profesinio mokymo įrankių žinomumas ir platesnis jų naudojimas įgvendinant „Erasmus+“ projektus nacionaliniame lygmenyje.

Biudžetas

63306,00 EUR Europos Sąjungos Erasmus+ programos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Kontaktai:

El. paštas: sonata.barvainiene@smpf.lt

Projekto svetainė: https://old.smpf.lt/lt/projektai/vykstantys-projektai/profesinio-mokymo-ekspertu-tinklas-promet/