Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN
Skyriaus vadovas
Vytautas Pačiauskas
Tel.: +370 658 79 192
Projektų vadovė
Janina Maldžiūtė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 658 69 437
Projektų vadovė
Sigita Šližauskaitė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 658 78 355
Projektų vadovė
Viktorija Ragauskė
„Erasmus+“ KA2 profesinio mokymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“; „Erasmus+“ KA2 suaugusiųjų švietimo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“
Tel.: +370 658 79 240
Projektų vadovė
Karolina Navikienė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 655 63 576
Projektų vadovė
Kotryna Adomėlytė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 658 78 091
Projektų vadovė
Aina Tumienė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 658 78 821
Projektų vadovė
Ingrida Meižienė
„Erasmus+“ KA2 profesinio mokymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“; „Erasmus+“ KA2 suaugusiųjų švietimo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai“
Tel.: +370 685 63 329
Projektų vadovė
Olga Suprun
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 658 79 140
Projektų vadovė
Zita Drakšienė
„Erasmus+“ KA2 aukštojo mokslo, profesinio mokymo suaugusiųjų švietimo bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) projektai
Tel.: +370 658 57 669
Projektų vadovė
Justina Bukienė
„Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo partnerysčių bendradarbiavimui (KA210, KA220) projektai
Tel.: +370 658 69 384