Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN
Skyriaus vadovė
Eglė Fišeraitė
Tel.: +370 658 69 443
Projektų vadovė
Valda Liudavičienė
Valstybinių stipendijų programa: Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai
Tel.: +370 685 74 067
Projektų vadovė
Augustė Jalinskaitė
Valstybinių stipendijų programa: Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistratūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai / Kursų lituanistinio švietimo vykdytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei kursų lituanistinio švietimo vykdytojams organizatorių konkursas / Dalinių ir lituanistinių studijų projektai
Tel.: +370 644 21 151
Projektų vadovas
Dovydas Buslavičius
Valstybinių stipendijų programa: Programos „Fulbright“ kelionės išmokų projektai ir konkursai pagal užsienio šalių valstybines mobilumo programas / Tarptautinių praktikų užsienio lituanistinio švietimo įstaigose projektai
Tel.: +370 685 72 356
Projektų vadovė
Ieva Volungė
Valstybinių stipendijų programa: Atvykstančių užsienio dėstytojų projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų projektai / Kursų lituanistinio švietimo vykdytojams projektai / Lietuvių kalbos ir kultūros kursų bei kursų lituanistinio švietimo vykdytojams organizatorių konkursas
Tel.: +370 699 65 262