Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN
Skyriaus vadovė
Monika Skaringaitė
Tel.: +370 699 45 966
Projektų vadovė
Inesa Lacuk
Projektas „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra 2 (Study in LT)" - Tarptautinių praktikų užsienio lituanistinio švietimo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose projektai (Europos struktūrinių fondų lėšos) / Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos biudžeto lėšos KA107, KA171)
Tel.: +370 667 59 894
Projektų vadovė
Greta Avalasevičiūtė
Programa „Erasmus+“ - Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (Europos Komisijos ir nacionalinio biudžeto lėšos, KA131, KA103) / Erasmus akreditacija aukštojo mokslo konsorciumams (KA130) / Erasmus aukštojo mokslo chartija
Tel.: +370 699 35 443
Projektų vadovė
Kornelija Gulbinskaitė
Tel.: +370 667 59 898
Projektų vadovė
Diana Kalinauskė
Tel.: +370 658 69 427