Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Kviečiame dalyvauti teminio monitoringo seminare „Patirtis programos „ERASMUS+“ tarptautinio mobilumo projektuose su šalimis Partnerėmis“

2019-10-24

Švietimo mainų paramos fondas kviečia dalyvauti programos „Erasmus+“ teminio monitoringo seminare, kuris vyks 2019 m. lapkričio 28 d. viešbutyje „Artis Centrum Hotels“, Totorių g. 23, Vilnius. Į renginį kviečiami Lietuvos aukštųjų mokyklų, įgyvendinančių programos „Erasmus+“ tarptautinio mobilumo (KA107 veiklos) projektus, atstovai.

Renginio tikslas – apžvelgti įgyvendintų tarptautinio mobilumo projektų rezultatus, pasidalinti tarptautinio mobilumo projektų įgyvendinimo patirtimi, aptarti sėkmes ir iššūkius, su kuriais susiduria aukštosios mokyklos įgyvendindamos tarptautinius mobilumus su šalimis Partnerėmis. Taip pat susipažinti su naujos programos vizija.

Į renginį kviečiame registruotis po 2 aukštųjų mokyklų atstovus užpildydami žemiau esančią formą.  Registracija vyksta iki 2019 m. lapkričio 22 d. imtinai.

Reginio programą rasite ČIA.

 

REGISTRACIJA:

 

Planuojama renginio pradžia – 10.30 val. (registracija nuo 10.00 val.), pabaiga iki 16.30.

Dalyvavimas renginyje nemokamas. Švietimo mainų paramos fondas nefinansuoja dalyvių kelionės į / iš renginio išlaidų.

Kilus klausimų dėl renginio, maloniai prašome kreiptis el. paštu erasmus@smpf.lt.

 

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Teikdami asmens duomenis, t.y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytu tikslu, Jūs esate informuoti, apie:
  • tai, jog Jūsų asmens duomenis ŠMPF valdys ne ilgiau nei reikalinga administruoti jūsų duomenis renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimui, jeigu medžiaga ir (ar) apklausa bus platinama) po renginio, apklausų siuntimo metu nuo asmens duomenų pateikimo dienos, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei 2 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite;
  • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF prašyti susipažinti su ŠMPF tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, bei teisę į  asmens duomenų perkeliamumą;
  • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@smpf.lt ar paštu) kreipiantis į ŠMPF atšaukti duotą sutikimą ir/arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju ŠMPF negalės Jums ateityje pateikti informacijos susijusios su ŠMPF veikla;
  • savo teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Naujienų kategorijos

Žymos