Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Konkursas. Valstybinės stipendijos dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms ir čekų kalbos vasaros kursams Čekijos Respublikoje 2015-2016 m.m.

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą čekų kalbos vasaros kursams valstybinėse Čekijos Respublikos aukštosiose mokyklose 2015–2016 mokslo metams.

Dalinės studijos, mokslinės stažuotės galimos šiuo laikotarpiu: 2015 m. rugsėjo mėn. – 2016 m. birželio/liepos mėn.
Čekų kalbos vasaros kursai vyks 2015 m. liepos 13–31 d. Pilzeno Vakarų Čekijos universitete (angl. University of West Bohemia in Plzen).

Galimi paraiškų teikėjai

Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai:

 • Dalinėms studijoms – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai). Dalinių studijų trukmė – nuo 3 iki 10 mėnesių.
 • Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Vieno asmens mokslinė stažuotė negali būti ilgesnė nei 1 mėnuo.
 • Čekų kalbos vasaros kursams – Lietuvos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros, vientisųjų bei doktorantūros studijų studentai (taip pat mokslinių tyrimų institutų doktorantai), dėstytojai, mokslininkai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Paskutinio kurso studentai paraiškas gali teikti tik tuo atveju, jei iškart po baigimo ketina toliau studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Skiriamų valstybinių stipendijų skaičius

Valstybinių stipendijų skaičius ribotas. Viso bus finansuojama:

 • 20 mėn. bakalaurų, magistrantų dalinių studijų;
 • 20 mėn. doktorantų dalinių studijų;
 • 4 mėn. mokslinių stažuočių;
 • 2 vietos čekų kalbos vasaros kursuose.

Reikalavimai kandidatams:

 • Studijų rezultatų vidurkis pagal šias mokslo sritis:
  • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 7,0 balai.
  • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis 8,0 balai*.
  • Bakalaurams, II kurso magistrantams studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal dviejų paskutinių sesijų rezultatus. I kurso magistrantams studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal visus diplomo priedėlyje pateikus studijų rezultatus. Doktorantams studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš išlaikytų doktorantūros egzaminų rezultatų, jeigu jie yra, kitu atveju – iš magistro diplomo priedėlio.
 • Ne žemesnis bei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos ar mokslinė stažuotė, mokėjimo lygis pagal Europos kalbų lygmenis. Čekų kalbos vasaros kursų atveju, pasirinkus pradedančiųjų lygio kursus, anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei B1.

Skiriamas finansavimas

Vykstantiems į dalines studijas:

Fondas skiria Lietuvos valstybinę stipendiją:

 • 456,00 EUR (1574,48 Lt)/mėn. – bakalauro ir vientisųjų studijų studentams;
 • 570,00 EUR (1968,10 Lt)/mėn. – magistrantūros studijų studentams;
 • 760,00 EUR (2624,13 Lt)/mėn. – doktorantūros studijų studentams;
 • Vykstantiems į Prahą, mėnesinis stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento, kuris lygus 1,15.
 • Fondas skiria išmoką kelionės į studijų vietą ir atgal, taip pat sveikatos draudimo išlaidoms – iki 261,00 EUR (901,18 Lt), atsiskaitoma pagal faktinį lėšų panaudojimą. 
 • Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija suteikia nemokamą studijų vietą.

Vykstantiems į mokslines stažuotes:

 • Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija skiria dienpinigius –500,00 Čekijos kronų (~18,00 EUR) per dieną bei apgyvendinimą;
 • Fondas skiria išmoką kelionės į studijų vietą ir atgal, taip pat sveikatos draudimo išlaidoms – iki 261,00 EUR (901,18 Lt), atsiskaitoma pagal faktinį lėšų panaudojimą. 

Vykstantiems į čekų kalbos vasaros kursus: 

 • Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija apmoka kursų dalyvio ir registracijos mokestį, maitinimą, apgyvendinimą ir ekskursijas, numatytas vasaros kursų programoje, skiria viešojo transporto bilietą bei kišenpinigių;
 • Fondas skiria išmoką kelionės į studijų vietą ir atgal, taip pat sveikatos draudimo išlaidoms – iki 261,00 EUR (901,18 Lt), atsiskaitoma pagal faktinį lėšų panaudojimą. 

Daugiau informacijos:

Konkursui pateikiami dokumentai:

Lietuvių kalba VISIEMS paraiškų teikėjams (1 originalių dokumentų komplektas):

 1. Paraiška http://paraiskos.smpf.lt/studijos/#topas. Prieš pradedant pildyti paraišką prašome atidžiai perskaityti paraiškos pildymo atmintinę.
 2. Tarpininkavimo raštas, patvirtinantis, kad dalinės studijos, mokslinė stažuotė ar dalyvavimas vasaros kursuose yra suderintas su Jūsų institucija. Šis raštas turi būti atspausdintas ant oficialaus blanko ir patvirtintas:
  1. fakulteto dekano parašu – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams; 
  2. institucijos vadovo parašu – doktorantams, dėstytojams, mokslininkams.
 3. Norėdami gauti šį raštą, kreipkitės į į savo fakulteto administraciją arba šiuos kontaktinius asmenis.
 4. Patikinimo deklaracija dėl LR pilietybės.

Anglų kalba pretenduojantiems į DALINES STUDIJAS arba čekų kalbos VASAROS KURSUS (3 komplektai – 1 originalių dokumentų komplektas ir 2 šio dokumentų komplekto kopijos): 

 1. Paraiška. Pildo tik vykstantys į dalines studijas.
 2. Paraiška. Pildo tik vykstantys į vasaros kursus. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Tarptautinių studijų komisijos (toliau – TSK) rekomenduoti kandidatai per nurodytą laiką turės užpildyti ir pristatyti Fondui specialią elektroninę vasaros kursų paraišką. http://www.isls.cz/en/application-form 
 3. Gyvenimo aprašymas. 
 4. Mokslinių publikacijų sąrašas (tik doktorantams). Gali būti pateiktas gyvenimo aprašyme.
 5. Motyvacinis laiškas.
 6. Dabartinių studijų rezultatai (angl. Transcript of records), patvirtinti dekanate. Rezultatai turi būti atskirti pagal semestrus. Doktorantai turi pateikti pažymą apie išlaikytus doktorantūros egzaminus (jei egzaminus jau laikė).
 7. Bakalauro, magistro diplomų ir jų priedėlių kopijos, patvirtintos juos išdavusių institucijų arba notaro. Kartu turi būti pateikiamas notariškai patvirtintas vertimas į anglų k. 
 8. Viena rekomendacija iš Lietuvos aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų instituto, kuriame  studijuojate arba dirbate, atstovo, išduota per pastaruosius 6 mėnesius.
 9. Čekijos Respublikos aukštosios mokyklos sutikimo priimti studijoms raštas (angl. letter of acceptance or invitation letter). Pretenduojantiems į čekų kalbos vasaros kursus šio rašto pateikti nereikia. Kreipdamiesi į pasirinktą instituciją Čekijoje nurodykite, kad teikiate paraišką valstybinei stipendijai gauti pagal tarptautinį Lietuvos ir Čekijos susitarimą. 
 10. Anglų arba čekų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas. Jei nelaikėte TOEFL, IELTS, CPE ar kitų anglų kalbos egzaminų, tinka anglų kalbos dėstytojo patvirtinimas apie Jūsų anglų kalbos žinių lygį.
 11. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija. 

Anglų kalba vykstantiems į MOKSLINES STAŽUOTES (3 komplektai – 1 originalių dokumentų komplektas ir 2 šio dokumentų komplekto kopijos):

 1. Paraiška
 2. Gyvenimo aprašymas. 
 3. Mokslinių publikacijų sąrašas.
 4. Motyvacinis laiškas.
 5. Mokslinės stažuotės planas (iki 3 puslapių).
 6. Magistro diplomo ir jo priedėlio bei daktaro diplomo kopijos, patvirtintos juos išdavusių institucijų arba notaro. Atkreipkite dėmesį, kad šie dokumentai pateikiami anglų kalba.
 7. Viena rekomendacija iš Lietuvos aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų instituto, kuriame dirbate, atstovo, išduota per pastaruosius 6 mėnesius.
 8. Čekijos Respublikos aukštosios mokyklos sutikimo priimti mokslinei stažuotei raštas (angl. letter of acceptance or invitation letter), kuriame turi būti nurodyta mokslinės stažuotės sritis. Kreipdamiesi į pasirinktą instituciją Čekijoje nurodykite, kad teikiate paraišką valstybinei stipendijai gauti pagal tarptautinį Lietuvos ir Čekijos susitarimą. 
 9. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija. 

Vaizduojamojo meno, dailės ir scenos meno rūšių atstovai papildomai turi pateikti savo darbų pavyzdžius, t. y. nuotraukas, muzikinių pasirodymų vaizdo/audio įrašus ir kt.

Kiti reikalavimai dokumentams 

 • Ant paraiškos formos, gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško ir mokslinės stažuotės plano privalo būti Jūsų parašas bei dokumento rengimo data.
 • Ranka rašyti dokumentai nebus priimami. 
 • Kiekvienas dokumentų komplektas (originalai + kopijos) turi būti eilės tvarka sudėtas į atskirą voką arba plastikinę įmautę. Prašome nedėti atskirų lapų  į įmautes, nesegti į segtuvus ir pan.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos: Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriui, Rožių al. 2, 03106 Vilnius. Tuo atveju, jei paraiška siunčiama paštu, ant voko nurodykite „Valstybinių stipendijų konkursui Čekijos Respublikoje“ ir įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki žemiau nurodytos datos ir laiko.
Paraiškas Fondas turi gauti iki 2015 m. vasario 23 d. 16 val. Paraiškos, gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.

Paraiškų tinkamumo bei kokybės vertinimas

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui vertinamas gautų paraiškų tinkamumas, vėliau – tinkamų paraiškų kokybė. Prašome atidžiai perskaityti paraiškų vertinimo ir pareiškėjų kvietimo į pokalbį tvarką.
Apie tikslią pokalbio datą ir laiką kandidatai bus informuoti paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu. Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija.

Papildoma informacija

Konsultacijos kandidatams teikia projektų koordinatorė Dovilė Rudzenskė el. paštu dovile.rudzenske@smpf.lt arba telefonu (8 5) 249 8189 pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val. 
 
LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Naujienų kategorijos

Žymos