Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

KONKURSAS. Studijos ir mokslinės stažuotės Baltarusijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2015–2016 m. m.

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybinių stipendijų konkursą dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms valstybinėse Baltarusijos Respublikos aukštojo mokslo ir studijų  institucijose 2015–2016 mokslo metais.  
 
Konkurse gali dalyvauti tik LR piliečiai:
 

 1. 510 mėn. dalinėms studijoms: Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai. Bendra šios grupės siūlomų dalinių studijų trukmė – 10 mėnesių.
 2. 110 mėn. mokslinėms stažuotėms: Lietuvos MSI doktorantai, universitetų ir kolegijų dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė. Bendra šios grupės siūlomų mokslinių stažuočių trukmė – 10 mėnesių. Minimali stažuotės trukmė – 1 mėnuo.
 3. 110 mėn. trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms: Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų doktorantai, meno aspirantai. Bendra LR piliečiams šios grupės siūlomų mokslinių stažuočių trukmė 10 mėnesių. Minimali stažuotės trukmė – 1 mėnuo.

 
Skiriamas finansavimas:

 1. Valstybinė stipendija (pragyvenimo išlaidoms Baltarusijoje padengti):
 • 456 Eur/mėn. (1574 Lt) – bakalauro ir vientisųjų studijų studentams;
 • 570 Eur/mėn. (1968 Lt) – magistro studijų studentams;
 • 760 Eur/mėn. (2624 Lt) – doktorantūros studijų studentams;
 • 1140 Eur/mėn. (3936 Lt) – mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams ir dėstytojams.

Patvirtintiems kandidatams, vykstantiems į Minską, stipendijos dydis dauginamas iš gyvenimo lygio vietos koeficiento, kuris yra lygus 1,15; vykstantiems į Gardiną – 0,95.

 1. Skiriama išmoka kelionės į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal  bei sveikatos draudimo išlaidos – 87,00  Eur (300 Lt).

 

Reikalavimai kandidatams:

 1. Studentų studijų rezultatų vidurkis pagal mokslo sritis:
 • Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus studijų rezultatų vidurkis yra 7,0 balai*.
 • Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus studijų rezultatų vidurkis yra 8,0 balai*.
 1. Privalomas ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos arba mokslinės stažuotės, mokėjimo lygis pagal Europos lygmenis 
 
* Bakalauro ir magistrantūros antrų metų studijų studentams studijų rezultatų aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas pagal dviejų paskutinių sesijų rezultatus. Magistrantūros studijų pirmų metų studentams ir doktorantūros studijų studentams studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal diplomo priedėlyje pateiktus studijų rezultatus. 
 
Konkursui pateikiami dokumentai:

 

LIETUVIŲ kalba (1 originalus dokumentų komplektas):

 

 1. Paraišška. Prieš pradedant pildyti paraišką rekomenduojame perskaityti paraiškos pildymo atmintinę
 2. Informacija apie paraiškos teikėją. Prašome užpildyti lentelę ir atsiųsti nurodytu el. pašštu. 
 3. Deklaracija dėl paraiškos teikėjo pilietybės.
 4. Tarpininkavimo rašštas. Tai oficialus dokumentas, kurį išduoda pareiškėjo MSI. Raštas turi būti:

– pasiraššytas fakulteto dekano – bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams;

– pasiraššytas MSI vadovo (rektorius arba direktorius) – doktorantūros studijų studentams, dėstytojams, mokslininkams;

Rašte turi būti nutodyta, kad MSI sutinka, jog kandidatas išvyktų studijoms ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu konkrečioje šalyje, taip pat nurodo apie studijų užsienyje įskaitymą/neįskaitymą (studijų atveju).
 

PASTABA: Tarpininkavimo raštas patvirtina, jog numatomos dalinės studijos/mokslinė stažuotė yra suderinta su kandidato MSI. Dėl šio rašto gavimo prašome kreiptis į ššiuos pateiktus kontaktinius asmenis, arba į savo MSI fakulteto administraciją.

 1. ANGLŲ arba RUSŲ kalba (1 originalus dokumentų komplektas ir 1 dokumentų komplekto kopija):

 

 1. Sutikimo priimti studijoms ar mokslinei stažuotei konkrečiu laikotarpiu rašštas, iššduotas Baltarusijos Respublikos MSI.
 2. Dvi rekomendacijos**, iššduotos per pastaruosius 6 mėnesius.
 3. Šiuos išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas***:

– dviejų paskutinių sesijų studijų rezultatai, patvirtinti dekanate, doktorantūros egzaminų (jeigu juos išlaikę) įvertinimas – vykstantiems į studijas. Pirmo kurso magistrantūros studijų studentams pateikti nereikia.

– bakalauro, magistro ar jį atitinkančios profesinės kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio kopija (kartu pateikiamas patvirtintas vertimas į anglų arba rusų kalbą);

– išsilavinimą ir/ar mokslinį laipsnį patvirtinančio diplomo kopija (kartu pateikiamas patvirtintas vertimas į anglų arba rusų kalbą) – tik dėstytojams ir  mokslo darbuotojams.

 1. Gyvenimo apraššymas. Rekomenduojama naudoti Europass CV formą
 2. Paskutinių dvejų metų svarbiausių publikacijų sąrašas – vykstantiems į mokslines stažuotes.

 
** Viena rekomendacija pateikiama iš Lietuvos MSI, kurioje studijuojate ar dirbate, atstovo, kita – tos srities mokslininko, studijų, mokslinio darbo vadovo.
 
***Diplomo vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta dokumento kopija; susegimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu.
 
 
Dokumentai turi būti sudėti eilės tvarka į 2 įmautes (vienoje originalūs dokumentai, kitoje jų kopijos).
  
SVARBU: Paraišškas Fondas turi gauti iki 2015 vasario 2 d. 17.00 val. Paraiškos, gautos vėliau nei vasario 2 d. svarstomos nebus. 
 
Paraišškas pristatyti:
 
Konkursui: studijos, mokslinės stažuotės Baltarusijoje 2014–2015 m. m.
Aukštojo mokslo programų skyrius  
Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, 03106 Vilnius
 
 
Papildoma informacija
 
Baltarusijos Respublikos MSI kontaktinė informacija 
 
Profesijų ir profesinių kvalifikacijų (specializacijų) sąrašas Baltarusijos Respublikos MSI 
 
Paraiškų vertinimo ir kvietimo į pokalbį tvarka 
 
Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priima Baltarusijos Respublikos atsakinga institucija 2015 m. liepos mėn. pabaigoje, kandidatai apie pateiktų paraiškų vertinimo eigą informuojami elektroniniu paštu. 
 
Konsultacijos kandidatams teikiamos e. pašštu evelina.miseliene@smpf.lt arba telefonu (8 5) 249 8189  pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val. Kontaktinis asmuo – Evelina Miselienė.

 

Naujienų kategorijos

Žymos