Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Ypatinga kelionė Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje

2018-03-28

Ar matėte lakštingalą sugautą? Ar girdėjote jos giesmę narvelyje? Net ir mažiausias laukų ar girių paukštelis nori gyventi laisvai. Taip ir žmogus trokšta laisvės. Taip ir tauta nori būti laisva ir nepriklausoma. Džiaugiamės, kad šiandien mūsų mylima Lietuva gali didžiuotis savo Laisve.

Šių metų kovo 10 d. Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje vyko šventė skirta paminėti dvi Lietuvai labai svarbias datas – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį bei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.  Nuo pat ryto mokyklos bendruomenėje netilo šurmulys, jautėsi širdžių džiugesys ir pakili nuotaika, nes tai ypatinga diena – laisvos Lietuvos gimtadienis.

Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė Rasa Savičiūtė Sprindys, ji pasidžiaugė mokyklos bendruomenės iniciatyvumu bei mokinių kruopštumu puoselėjant lietuvybę už Atlanto. Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose Lietuvos Respublikos ir JAV Švietimo tarybos organizuojamuose konkursuose, kuriuose savo darbais garsina Lietuvos vardą. Šventės dieną salėje puikavosi nuostabi mokinių piešinių paroda, kurią netrukus visi norintys galės išvysti  Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke. Direktorė pabrėžė, kad nors šiemet švenčiame Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmetį, Lietuva turi įdomią, unikalią, svarbią istoriją, kuri kupina įvairių įvykių bei iškilių asmenybių. Istoriją kūrė ir mums ją perdavė mūsų protėviai, proseneliai, seneliai, mūsų pareiga ne tik ją saugoti, gerbti, bet ir savo didžiais darbais toliau kurti.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė garbingi svečiai – Lietuvos ambasadorė Jungtinėse Tautose Audra Plepytė bei Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius.

Lietuva link Nepriklausomybės keliavo sunkiai ir ilgai, tačiau šiandien esame laisvi ir galime didžiuotis savo tautos istorija. Prisimindami ir išgyvendami istoriją, mes kartu rašome ir naują jos lapą. Istorija gyva mūsų širdies gijomis pinamo ryšio tarp praeities ir dabarties dėka. Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytojais visus susirinkusius pakvietė į kelionę Lietuvos istorijos laiko juosta. Lietuva šįmet švenčia nepriklausomybės šimtmetį, tačiau ji gyvuoja daug daugiau ir visi istorijos tarpsniai labai prasmingi šiandien, kai švenčiame Nepriklausomos Lietuvos šimtmečio jubiliejų. Patys mažiausieji mokiniai pakvietė prisiminti, kaip kūrėsi valstybė, kartu su jais trumpam nusikėlėme į karaliaus Mindaugo laikų Lietuvą. Vėliau apsilankėme Gedimino, Kęstučio, Vytauto, Jogailos Lietuvoje. Pajutome lietuvių kalbos mokymosi ir išsaugojimo svarbą žiūrėdami trumpą mokinių inscenizaciją apie knygnešių ir spaudos draudimo laikų Lietuvą. Vyresniųjų klasių mokiniai perteikė tarpukario Lietuvos istoriją bei tuomet vyravusias nuotaikas. Taip pat buvo pristatyti Vasario 16-osios aktą pasirašę signatarai, ypač visus nustebino mokinė Olivija Žukauskas, kuri pristatė savo promočiutės dėdę, signatarą Steponą Kairį, jis suprojektavo Kauno kanalizacijos sistemą bei pirmasis domėjosi Japonijos konstitucija Lietuvoje. Grožėjomės Kauno damų šokiu, turėjome progą išgirsti, netikėtai mus aplankiusio Antano Smetonos kalbą bei kartu su Maironiu skiemenavome brangiausią žodį – LIE-TU-VA. O persikėlę į Niujorką išlydėjom Steponą Darių ir Stasį Girėną į garsųjį skrydį per Atlantą, išskrisdami lakūnai palinkėjo jaunajai kartai garsinti Lietuvą naujais žygdarbiais. Vyriausiųjų klasių mokiniai  išradingai ir tikroviškai perteikė visus Sąjūdžio mitingų laikus bei nepriklausomos Lietuvos atgimimo nuotaikas. Taip mažais žingsneliais buvo apkeliauti visi svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai, periodai, kultūriniai kontekstai. Šventę vainikavo visos mokyklos bendra daina Lietuvai.

Dėkojame mokiniams, mokytojams, mokyklos Tėvų komitetui už labai gražią ir prasmingą šventę. Tariame nuoširdų ačiū visiems gausiai susirinkusiems į mūsų mokyklos organizuotą šventę, gera ir smagu švęsti Lietuvos šimtmetį kartu. Nors esame toli nuo Lietuvos, bet kartu ir labai arti – kiekvienas mes Lietuvą nešiojame savoj širdy.

Teksto autorius: Viktorija Noreikevičiūtė (laimėjusi Švietimo mainų paramos fondo stipendiją)

Švietimo mainų paramos fondas kviečia studentus teikti paraiškas ir atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse: http://stipendijos.lt/lt/praktikos-lituanistinese-mokyklose-lituanistikos-centruose-ir-lietuviu-bendruomenese-2018-2019-m

Naujienų kategorijos

Žymos