Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Vyriausybė trečiadienį svarstys atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką

2019-11-06

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į sporto bendruomenės bei kitų suinteresuotų šalių siūlymus, atnaujino Sporto rėmimo fondo tvarką, ją trečiadienį posėdyje svarstys Vyriausybė. Patvirtinus atnaujintą tvarką, artimiausiu laiku bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas naujiems, 2020 m. finansuotiniems, sporto projektams. Kitų metų Sporto rėmimo fondo biudžetas auga beveik ketvirtadaliu: nuo 13,6 mln. Eur šiemet iki 17,9 mln. Eur 2020 m.

Ministerijos parengtame Vyriausybės nutarimo projekte numatoma, atsižvelgiant į šių metų praktiką ir pateiktus pasiūlymus, tikslinti sporto projektų vertinimo procesą, detalizuoti bendruosius sporto projektų vertinimo kriterijus, pakeisti lėšų paskirstymo proporcijas tarp finansuojamų veiklos sričių.

Atsižvelgus į asociacijos „Sportas visiems“ ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos pastabas skirti finansavimą tęstiniams sporto projektams, pasiūlyta vertinant projektus duoti papildomų balų už sporto projektų tęstinumą. Tai leistų sporto projektų veiklas orientuoti į ilgalaikio rezultato siekimą, užtikrintų veiklų stabilumą ir tvarumą.

Nutarimo projekte siūloma 10 proc., arba dvigubai – iki 20 proc. viso fondo, didinti lėšas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Toks lėšų padidinimas leistų jau artimiausiais metais pagerinti sporto bazių būklę, tai sudarytų sąlygas aktyviau sportuoti visus metus, pritraukti naujų lankytojų. Kaip parodė šiais metais įvykęs Sporto rėmimo fondo finansavimo konkursas, lėšų poreikis esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui buvo pats didžiausias tarp visų penkių finansuojamų veiklų – 19 kartų didesnis nei kvietimo suma.

Atnaujintas Sporto rėmimo fondo tvarkos projektas prieš teikiant Vyriausybei buvo pateiktas įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). STT ministerijai pateikė pastabas, į kurias taip pat atsižvelgta, pavyzdžiui, tikslintos ekspertų atrankos procedūros, nustatoma, kad ekspertams taikytinas nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibūdinama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, reikalavimas, detalizuoti vertinimo kriterijai ir kt.

Šiemet sporto projektams per Sporto rėmimo fondą buvo paskirstyta per 13,6 mln. Eur, kitąmet numatoma skirti 17,9 mln. Eur. Kaip ir šiemet, finansavimas bus skiriamas penkioms sporto projektų sritims: fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui, esamų sporto bazių plėtrai ir remontui, kvalifikacijos tobulinimui.

Sporto rėmimo fondą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Informaciją parengė Švietimo, moklso ir sporto ministerijos komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 2191235
El. p. info@smm.lt

Naujienų kategorijos

Žymos