Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Vyriausybė patvirtino pagal sporto bendruomenės siūlymus atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką

2019-11-15

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtai atnaujintai Sporto rėmimo fondo tvarkai. Ji pakoreguota atsižvelgiant į sporto bendruomenės bei kitų suinteresuotų šalių siūlymus:  patikslintas sporto projektų vertinimo procesas, detalizuoti bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai, pakoreguotos lėšų paskirstymo proporcijos tarp finansuojamų veiklos sričių, patikslintos ekspertų atrankos procedūros. Taip pat nustatyta, kad pasibaigus projektų vertinimui ir paskelbus galutinius rezultatus, projektus vertinusių ekspertų sąrašas taps viešas.

„Konsultuodamiesi su sporto bendruomene, priežiūrą vykdančiomis įstaigomis, patikslinome, išgryninome sporto projektų rėmimo tvarką, kad ji būtų kuo aiškesnė ir kuo labiau atitiktų strateginius sporto, fizinio aktyvumo tikslus, kad aukšto meistriškumo sportininkai galėtų siekti rezultatų, o visuomenė – turėtų geras sąlygas fiziniam aktyvumui. Vadovaujantis atnaujinta sporto rėmimo tvarka jau artimiausiu metu skelbsime naują kvietimą sporto projektams remti. Kartu bus organizuojami mokymai potencialiems paraiškų teikėjams“, –  sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė.

Atsižvelgus į asociacijos „Sportas visiems“ ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos pastabas skirti finansavimą tęstiniams sporto projektams, nuspręsta vertinant projektus duoti papildomų balų už sporto projektų tęstinumą. Tai leistų sporto projektų veiklas orientuoti į ilgalaikio rezultato siekimą, užtikrintų veiklų stabilumą ir tvarumą.

Dešimtadaliu, arba dvigubai – iki 20 proc. viso fondo, auga lėšos esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Toks lėšų padidinimas leistų jau artimiausiais metais pagerinti sporto bazių būklę, tai sudarytų sąlygas aktyviau sportuoti visus metus, pritraukti naujų lankytojų. Kaip parodė šiais metais įvykęs Sporto rėmimo fondo finansavimo konkursas, lėšų poreikis esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui buvo pats didžiausias tarp visų penkių finansuojamų veiklų – 19 kartų didesnis nei kvietimo suma.

Atnaujintas Sporto rėmimo fondo tvarkos projektas prieš teikiant Vyriausybei buvo pateiktas įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). STT ministerijai pateikė pastabas, į kurias taip pat atsižvelgta, pavyzdžiui, tikslintos ekspertų atrankos procedūros, nustatoma, kad ekspertams taikytinas nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibūdinama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, reikalavimas, detalizuoti vertinimo kriterijai, numatytas ekspertų pavardžių atskleidimas pasibaigus vertinimui.

Šiemet sporto projektams per Sporto rėmimo fondą buvo paskirstyta per 13,6 mln. Eur, kitąmet numatoma skirti 17,9 mln. Eur. Kaip ir šiemet, finansavimas bus skiriamas penkioms sporto projektų sritims: fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui, esamų sporto bazių plėtrai ir remontui, kvalifikacijos tobulinimui.

Sporto rėmimo fondą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 2191235
El.p.info@smm.lt

Naujienų kategorijos

Žymos