Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Viešieji pirkimai 2017 (pirmasis pusmetis)

Informacija apie 2016 m. vykdytus pirkimus galite rasti čia.

Pirkimų planavimas

Perkančiosios organizacijos 2017 m. numatomi vykdyti supaprastinti pirkimai, išskyrus mažos vertės pirkimus, skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Detalesnės 2017 m. planuojamų pirkimų vertės pateikiamos šeštoje suvestinės redakcijoje.

Mažos vertės pirkimai

Čia galite susipažinti su perkančiosios organizacijos vykdomais mažos vertės neskelbiamais pirkimais apklausų žodžiu ar raštu būdu (techninių specifikacijų projektai neskelbiami).

Skelbtas mažos vertės pirkimas apklausos raštu būdu CVP IS – „S-2017-168 VR priemonės kūrimas ir palaikymas“. Pirkimo skelbimą ir pirkimo dokumentus galite rasti čia.

Kiti supaprastinti pirkimai

2017-03-24 CVP IS paskelbtas techninių specifikacijų projektas dėl numatomo rengti supaprastinto atviro reklaminių prekių pirkimo konkurso. Pastabas buvo galima teikti iki 2017-04-04, 9:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

2017-04-07 CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras reklaminių prekių pirkimo konkursas. Pasiūlymus galima teikti CVP IS priemonėmis iki 2017-04-27, 9:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Daugiau informacijos galite rasti čia. Pirkimo procedūros nutrauktos.

2017-05-02 paskelbtas techninių specifikacijų projektas dėl numatomo rengti supaprastinto atviro renginių organizavimo paslaugų pirkimo Lietuvoje konkurso. Daugiau informacijos galima rasti čia. Pastabos gali būti teikiamos iki 2017-05-15, 8:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).

2017-05-18 paskelbtas supaprastintas atviras renginių organizavimo ir susijusių paslaugų pirkimo Lietuvoje konkursas. Daugiau informacijos galima rasti čia. Pasiūlymai gali būti teikiami iki 2017-05-30, 9:30 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Pirkimo procedūrų ataskaita galite rasti čia.

Pirkimai pagal ESFA projektus 

Pirkimai, kurie vykdomi pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektą Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001 yra skelbiami Viešųjų pirkimų įstatyme, Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir sutarčių administravimo procedūroje DVS-P11 (toliau – supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės) nustatyta tvarka ir perkančiosios organizacijos svetainėje www.tapk.lt.

Kita aktuali informacija

Viešojo pirkimo sutartys publikuojamos čia.

CVP IS ir šioje skiltyje skelbiama perkančiosios organizacijos Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių administravimo procedūra DVS-P11, Versija 7.0, kurios 1 priedas yra – Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

2017-07-10 preliminariosios sutarties dėl renginių organizavimo paslaugų pirkimo Nr. SUT-2017-188 pagrindinių sutarčių bendrąsias sąlygas tiekėjai gali rasti čia.

Kontaktiniai asmenys

Pirkimų, atliekamų pagal preliminariąsias sutartis, klausimais — administratorė Liubov Lavrinovič

Kitų pirkimų ir teisės klausimais — teisės specialistas Mantas Šiaučiūnas

Tel. (8 5) 261 0592, faks. (8 5) 249 7137, el. p. pirkimai@smpf.lt.