Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Video filmukai apie „ECVET“

Europos kreditų perkėlimo sistemos („ECVET“) įgyvendinimas skatina ir palaiko mokymosi visą gyvenimą idėją (darbo rinkos ir švietimo sistemos ryšį, įgytų mokymosi rezultatų skaidrumą (neformalaus ir savaiminio mokymosi patvirtinimą), kvalifikacijų judumą (galimybę judėti tame pačiame švietimo ir mokymo lygmenyje ir galimybę judėti iš vieno švietimo ir mokymo lygmens į kitą), perkeliamumą ir pripažinimą. 
Šie video filmukai yra skirti paaiškinti kaip veikia „ECVET“, kokie žingsniai ir dokumentai turi būti parengti prieš mobilumą, kokią „ECVET“ įgyvendinimo naudą gautų verslo įmonės. Pagrindinė filmukų žinutė yra tai, kad „ECVET“ sėkmingam diegimui Europoje įtakos turi vadovavimasis vieningais supratimais apie įgyvendinimo etapus ir kokybės užtikrinimas.