Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Valstybinių stipendijų programa – užsienio studentų kelias Lietuvos pažinimo link

2019-02-07

Į Lietuvą studijuoti kasmet atvyksta mūsų šaliai geografiškai ir istoriškai artimų šalių piliečiai. Studijų laikotarpiui pasibaigus absoliuti dauguma sako esantys patenkinti savo patirtimi, kurią įgijo studijų Lietuvoje metu ir mielai rekomenduojantys Lietuvą kitiems tarptautinio išsilavinimo siekiantiems studentams. Lietuvos valstybinių stipendijų programa, motyvuotiems studentams skirianti finansinę paramą, suteikia užsieniečiams galimybę atvykti į Lietuvą dalinėms arba nuolatinėms II pakopos studijoms. 2018-ųjų metų pabaigoje vykdyto kiekybinio Lietuvos valstybinių stipendijų gavėjų tyrimo duomenimis, daugiau kaip pusė valstybinių stipendijų gavėjų nebūtų svarstę galimybės studijuoti Lietuvoje, jeigu ne jiems suteikta finansinė parama.

 

Valstybinių stipendijų programa

Siekiant didinti tarptautinį studijų Lietuvoje žinomumą investuojama ne tik į informacijos sklaidos kanalus, bet ir į atvykstančius studentus. Lietuvos valstybinių stipendijų programa padeda auginti  studentų iš užsienio skaičių Lietuvos aukštosiose mokyklose, jiems suteikiama galimybė pasisemti tarptautinės patirties mūsų šalyje. Valstybinių stipendijų programų, skirtų užsieniečių dalinėms, pilnoms II pakopos studijoms ir(ar) žiemos arba vasaros kalbos kursams biudžetas 2018 metais siekė 995 835 Eurų.

„Parama užsienio šalių piliečių studijoms (tiek dalinėms, tiek ir pilnoms) Lietuvos Mokslo ir studijų institucijose – tai prasminga investicija į jaunų žmonių išsilavinimą. Be to, pati programa tarsi neša žinutę pasauliui apie Lietuvos kultūrą, kalbą, istoriją, jos žmones. Po studijų studentai visą patirtį išsiveža į savo gimtąsias arba kitas pasaulio šalis. Mums ypač svarbios ir savaip jautrios tos istorijos, kuomet studentai savo šalyje, bakalauro studijų metu, dažnai greta ir ne visai humanitarinių mokslų, renkasi lietuvių kalbos mokymąsi vien tam, kad jau vėliau, magistro studijas Lietuvoje galėtų rinktis lietuvių kalba. Tokiais jaunų žmonių pasiekimais negalime nesidžiaugti“, – teigia Valstybinių stipendijų programą administruojančio Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus vadovė Ieva Mizgeraitė-Mažulė.

Stipendija – kelias į tarptautinę karjerą

Siekiant įvertinti Lietuvos valstybinių stipendijų programos poveikį šios programos dalyviams Švietimo mainų paramos fondo užsakymu buvo atliktas internetinis kiekybinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 123 savanoriai respondentai, užsienio valstybių piliečiai, kurie 2015–2018 metais gavo paramą dalinėms, dalinėms lituanistinėms ir II pakopos  nuolatinėms studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Beveik pusė visų apklausos dalyvių – Ukrainos piliečiai. Likusieji – iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Kinijos, Armėnijos, Moldovos. Didžioji dalis jų Lietuvoje studijuoja (arba anksčiau studijavo) humanitarinius ir socialinius mokslus.

Apklausos dalyviai buvo prašomi įvertinti informacijos apie studijas Lietuvoje prieinamumą, patirtį, įgytą studijų Lietuvoje metu bei jos įtaką tolimesnei karjerai. Apklausos rezultatai parodė, jog prieš atvykstant į Lietuvą daugiausia stereotipų respondentai yra turėję apie Lietuvos žmones ir kultūrą, bet Lietuvos, kaip postsovietinės rytų Europos šalies, įvaizdį dažno galvoje gana greitai pakeitė draugiškos ir progresyvios šalies įvaizdis. Nors dažnas pasirinkimo studijuoti Lietuvoje faktoriumi taip pat įvardino draugų ar artimųjų asmenines rekomendacijas, visgi 57% apklausoje dalyvavusių studentų nebūtų svarstę studijuoti Lietuvoje, jeigu ne gauta valstybinė parama, kurios jiems pakako padengti pagrindines studijų ir pragyvenimo išlaidas. Būtent gauta stipendija daugeliui tapo pažinties su Lietuva ir mūsų šalies teikiamomis galimybėmis pradžia.

Apklausos rezultatai parodė, jog absoliuti dauguma respondentų yra patenkinti savo studijų kokybe bei patirtimi, kurią įgijo studijų Lietuvoje metu. Didžioji dalis studentų itin palankiai vertina aukštosios mokyklos infrastruktūrą, studijų organizavimo tvarką ir dėstytojų kompetenciją. Didžiausiu atradimu, nauda ar pamoka respondentai pirmiausiai įvardijo dalykus, susijusius su jų asmenybės augimu bei profesinio tinklo, vėliau padėsiančios karjeroje, plėtra. Daugelis apklaustų studentų sakosi susidomėję įdomia mūsų šalies kultūra ir istorija, vertinantys Lietuvą, kaip draugišką ir saugią šalį. Nors daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių studentų sakosi norintys likti gyventi ir dirbti Lietuvoje, baigus mokslus dažnas susiduria su sunkumais gaunant reikiamus leidimus gyventi šalyje bei ieškantis darbo. Vietinės kalbos nemokėjimą daugelis taip pat vadina kliūtimi.

 

 

Nepaisant sunkumų ar kylančių kultūrinių skirtumų, absoliuti dauguma apklausoje dalyvavusių studentų rekomenduotų Lietuvą kitiems kaip patrauklią šalį studijoms užsienyje, net pritarė esantys lietuviškumo skleidimo ambasadoriais. Daugeliui apklaustųjų Lietuva tapo pirmuoju rimtu žingsniu tarptautinės karjeros link. „Studijos Lietuvoje man buvo daug daugiau nei vien tik akademinė aplinka. Tai buvo didžiulis asmeninis augimas, perspektyvos ir be galo didelis iššūkis“, – tokiais ir panašiais žodžiais studijų Lietuvoje patirtį apibūdina dažnas užsienietis. Galime teigti, jog valstybinių stipendijų programos dėka šių gražių žodžių ateityje bus tik daugiau.

Naujienų kategorijos

Žymos