Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Tarptautinei profesinei praktikai į pagalbą – Europos Komisijos įrankiai

Šiame video pristatomi Europos Komisijos įrankiai (ECVET, Europass, Euroguidance), kurie padeda profesinės mokyklos mokiniams organizuoti savo mobilumą, pritaikyti gautą patirtį prie Lietuvos sistemos ir pristatyti ją darbdaviui.