Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Tarptautinė konferencija „Kokios švietimo ir mokymo sistemos reikia Lietuvai: darbo rinkos ir ekonominio augimo iššūkiai

2015-11-12

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generaliniu direktoratu rengia tarptautinę konferenciją pavadinimu „Kokios švietimo ir mokymo sistemos reikia Lietuvai: darbo rinkos ir ekonominio augimo iššūkiai".

Konferencija vyks 2015 m. lapkričio m. 16 d. 9:00-13:00 val. Europos namuose.

Nors pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų skaičių bei mokyklą lankančių vaikų skaičių Lietuva sėkmingai pasiekė strategijoje „Europa 2020“ numatytus tikslus, tačiau iš naujausių Europos Komisijos atliktos Lietuvos raidos analizės duomenų matyti, jog švietimo srityje Lietuva susiduria su iššūkiais darbo rinkoje ir ekonomikos augime.

Jau šiuo metu darbdaviai patiria sunkumus ieškodami tinkamus gebėjimus turinčių darbuotojų. Ši problema ateityje tik gilės jei laiku nebus imtasi aktyvių veiksmų itin sparčiai mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui. Tokia situacija verčia ieškoti veiksmingesnių Lietuvos švietimo ir mokymo sistemos dalyvavimo būdų formuojant darbo rinkai reikalingus gebėjimus. Kita vertus, tolimesnis spartus Lietuvos ekonomikos augimas galimas tik kuriant aukštesnės pridėtinės vertės prekes ir paslaugas, kurios būtų paklausios globalioje rinkoje. O tam ypatingai svarbu, kad švietimo ir mokymo sistema parengtų išsilavinusius, kūrybingus ir tinkamus gebėjimus turinčius žmones. Šiame kontekste nerimą kelia didelis, palyginus su ES vidurkiu, moksleivių, kurių pagrindiniai gebėjimai neatitinka bazinių reikalavimų tęsti mokslus ir vėliau įsidarbinti, skaičius.  Šiai svarbiai problemai, ES Taryba patvirtino rekomendacijas Lietuvai.

Konferencija  vyks paskelbus  2015 m. švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį. Tai leis įvertinti naujausius duomenis ir palyginti Lietuvos ir kitų ES valstybių narių švietimo sistemos rezultatus. Tikimės, kad konferencija susilauks švietimo ir mokymo sistemos pažanga suinteresuotų šalių susidomėjimo. Joje bus pristatytas Europos Komisijos požiūris į Lietuvos švietimo ir mokymo sistemos padėtį, taip pat bus išsamiau pristatyta Austrijos (aukštojo mokslo reformų) ir Vokietijos (pagrindinių mokinių gebėjimų pažangos) patirtis.

Naujienų kategorijos

Žymos