Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Tapkite švietimo srities paraiškų ir ataskaitų vertintoju!

2023-03-01

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį Lietuvoje, ieško ekspertų vertinti „Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais, partnerysčių bendradarbiavimui, „Erasmus“ akreditacijų ir valstybinių stipendijų programų paraiškas ir ataskaitas.

Ekspertai perkami viešojo pirkimo būdu. Norinčius vertinti projektų paraiškas, kviečiame teikti dokumentus ir tapti vienu iš ekspertų grupės, dinaminėje pirkimų sistemoje, nariu.

Šios sistemos tikslas – atrinkti tiekėjus (ekspertus), kuriems bus leista dalyvauti toliau ir teikti pasiūlymus konkrečiuose pirkimuose. Konkrečių pirkimų tikslas – įsigyti kokybiškas „Erasmus+“ ir Valstybinių stipendijų programos paraiškų ir ataskaitų vertinimo paslaugas.

Minimalūs reikalavimai ekspertui:

 1. Ekspertas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
 2. Ekspertas turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
 3. Turėti patirties vertinant ar įgyvendinant tarptautinius arba nacionalinius švietimo projektus ar įgyvendinant nacionalinius arba tarptautinius tyrimus švietimo srityje.

Ekspertas per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą turi pateikti:

 1. Užpildytą pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 4 priedas).
 2. Užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (pirkimo sąlygų 3 priedas). Jis pildomas per Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
 3. Įmonės registracijos pažymėjimo / individualios veiklos pažymos kopiją.
 4. Dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, nurodytus pirkimo dokumentų A dalies 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. Įvertinus gautus pasiūlymus tiekėjų bus paprašyta pateikti Jungtinę pažymą apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją https://www.registrucentras.lt/p/71.
 5. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, nurodytus pirkimo dokumentų A dalies 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“.
  • Aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo diplomo(-ų) kopiją(-as).
  • Eksperto gyvenimo aprašymą (rekomenduojama, „Europass“ CV forma), iš kurio Perkančioji organizacija įsitikintų eksperto gebėjimu mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu, arba anglų kalbos pažymėjimo (arba jam prilyginamo dokumento) kopiją.
  • Eksperto įgyvendintų veiklų sąrašą Pateikiamos paslaugų sutarčių kopijos (jeigu paslaugos buvo teikiamos PO, pateikiamas laisvos formas raštas, patvirtinantis atitinkamą paslaugų teikimą) arba jeigu atitinkama veikla buvo vykdomas pagal darbo sutartį – darbdavio raštišką patvirtinimą nurodant, kokios veiklos buvo vykdomos.
  • Kitus reikalaujamus dokumentus.

Įvertinus tiekėjų pateiktus dokumentus, jie bus kviečiami į Konkretų pirkimą, kurio sąlygos bus siunčiamos visiems patvirtintiems tiekėjams (daugiau informacijos galite perskaityti dokumente „C dalis. Konkretus pirkimai DPS.docx“).

Daugiau informacijos apie pirkimą bei informaciją apie teikiamus dokumentus rasite čia: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-607872. Pasiūlymus galite teikti bet kada, tačiau jei norite dalyvauti artimiausiame gautų paraiškų vertinime, pasiūlymą pateikite iki 2023 m. kovo 15 d.

Naujienų kategorijos

Žymos