Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei teikia atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką

2019-10-25

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei teikia atnaujintą Sporto rėmimo fondo tvarką. Fondo lėšų skirstymo taisyklės atnaujintos atsižvelgus į konkurse dalyvavusių pareiškėjų, kitų įstaigų siūlymus. Ministerijos parengtame LRV nutarimo projekte siūloma pakeisti nustatytas Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas finansuojamoms veiklų sritims, skirti papildomus balus tęstinio sporto projektams, atskirai išskirti ir didinti tarptautinių sporto renginių finansavimą.

Kaip parodė šiais metais įvykęs Sporto rėmimo fondo finansavimo konkursas, didžiausia konkurencija vyko tarp paraiškų, pateiktų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – lėšų poreikis buvo 19 kartų didesnis nei kvietimo suma. Nutarimo projekte siūloma 10 proc. didinti lėšas sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Sporto rėmimo fondo lėšų didėjimas leistų jau artimiausiais metais pagerinti sporto bazių būklę, o tai sudarytų sąlygas aktyviau sportuoti.

Atsižvelgus į asociacijos „Sportas visiems“ ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos pastabas, skirti finansavimą sporto projektams, apimantiems tęstines sporto veiklas. Projekte siūloma nustatyti, kad ne trumpiau kaip 4 metus vykdyta nepertraukiama veikla sporto srityje, siekiant unikalių, konkrečių ir ilgalaikių, su sportu susijusių rezultatų, orientuotų į tam tikrą tikslinę asmenų grupę, yra tęstinė veikla. Vertinant sporto projektus, apimančius tęstines sporto veiklas, būtų skiriami papildomi balai.

Atsižvelgus į Lietuvos paralimpinio komiteto ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto pastebėjimus, siūloma nustatyti, kad sporto projekto veikloje, skatinančiose neįgaliųjų sportą, turi dalyvauti ne mažiau kaip 50 proc. negalią turinčių asmenų. Šiemet kai kurie pareiškėjai, teikdami neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančius projektus, buvo pažymėję, kad jame dalyvauja tik vienas ar keli negalią turintys žmonės.

Siūloma išskirti tarptautinius renginius ir nustatyti jiems atskirą finansavimą. Iki įsigaliojant naujam Sporto įstatymui, tarptautiniams sporto renginiams organizuoti Lietuvoje buvo skiriama apie 300 tūkst. eurų. Šiomis lėšomis būdavo finansuojama apie 8–10 sporto renginių per metus. Tačiau paraiškos organizuoti tarptautinį sporto renginį tarptautinėms sporto šakų federacijoms yra teikiamos prieš 4–5 metus, o metinis valstybės biudžeto lėšų planavimas garantuoja finansavimą tik vieneriems metams. Siūlomas LRV nutarimo pakeitimas potencialiems tarptautinių sporto renginių organizatoriams garantuotų ilgalaikį, išankstinį organizacinį ir finansinį palaikymą. Kartu būtų užtikrinamas ir lėšų, reikalingų tarptautiniams sporto renginiams organizuoti, finansinės naštos išskaidymas per 4 metus. Atsižvelgus į tai, kad Sporto rėmimo fondo lėšos didėja, 2020 m. ir kitų metų tarptautiniams sporto renginiams Lietuvoje organizuoti preliminariai būtų skelbiamas kvietimas iki 2 mln. Eur.

Atnaujintas Sporto rėmimo fondo tvarkos projektas buvo pateiktas įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). STT ministerijai pateikė pastabas, į kurias buvo atsižvelgta. Pavyzdžiui, tikslintos ekspertų atrankos procedūros, nustatoma, kad ekspertams taikytinas nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibūdinama Valstybės tarnybos įstatymu, reikalavimas, detalizuoti vertinimo kriterijai ir kt.

STT, Seimo narių užsakymu atlikusi 2019 m. Sporto rėmimo fondo lėšų skirstymo vertinimą, nenustatė korupcinio pobūdžio veikų. Taip pat nenustatyta, kad sprendimus dėl konkrečių paraiškų finansavimo iš Sporto rėmimo fondo skyrimo būtų priėmę asmenys, susiję su konkrečių paraiškų finansavimo gavėjais.

Šiemet įvairiems sporto projektams per Sporto rėmimo fondą buvo paskirstyta 13, 662 mln. eurų, kitąmet numatoma skirti 17, 973 mln., o 2021 m. finansavimas dar didėtų iki 21, 260 mln. eurų.

 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm.lt

Naujienų kategorijos

Žymos