Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m.

Pareiginė alga, priedai ir priemokos eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Aukščiausio lygmens vadovai

4 3839 4 4377 4 4093

Struktūrinio padalinio vadovai

4 3463 4 3299 5 3383

Projektų vadovai

30 2111 31 2221 33 2564

Specialistai

22 2599 23 2692 24 2736

Asistentai

3 2130 3 1971 2 2386