Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai dalyvavo pažintiniuose vizituose Suomijoje ir Norvegijoje

2015-11-11

Švietimo mainų paramos fondas šiemet įvykdė Šiaurės Šalių Ministrų Tarybos „Nordic-Baltic Mobility Programme“ finansuotą projektą „Evidence based analysis – a tool for better quality in administration of international education programs, administered by Nordic – Baltic NAs“ (Projekto Nr. PA-GRO-779).  

Projekto metu Fondo darbuotojai lankėsi nacionalinėse agentūrose Suomijoje (Helsinkyje) ir Norvegijoje (Bergene). Vizite Suomijoje kartu prisijungė ir kolegė iš Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros.  Pažintinių vizitų metu kartu su kolegomis iš Suomijos Nacionalinės Agentūros CIMO bei Norvegijos nacionalinės agentūros SIU buvo diskutuojama apie administruojamų švietimo programų stebėseną – statistinių duomenų rinkimą,  jų analizę bei  interpretavimą.  Daug dėmesio buvo skirta “Erasmus+” programos poveikio matavimui – kokie statistiniai duomenys kaupiami, kaip jie siejami su kita prieinama statistika, kaip matuojami projektų rezultatai ir jų indėlis į visą švietimo sistemą. Su Šiaurės šalių kolegomis pasidalinta stebėsenos proceso organizavimo, tyrimų atlikimo bei programų bei projektų rezultatų viešinimo patirtimi. 

Projekto metu įgyta patirtis bus pritaikyta Švietimo mainų paramos fondo įgyvendinamų programų stebėsenai, ypač „Erasmus+“.  Ateityje bus sukurta vidinė programų ir projektų stebėsenos sistema, o apibendrinta įgyvendintų projektų statistika bus skelbiama Fondo interneto svetainėse

Naujienų kategorijos

Žymos