Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo mainų paramos fondas nuo metų pradžios vykdo profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtros projektą

2018-10-09

Nuo šių metų gegužės 31 d. Švietimo mainų paramos fondas vykdo profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtros projektą.

 

Projekto metu bus organizuojamos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į užsienį bei užsienio ekspertų vizitai į Lietuvą. Šių priemonių dėka bus padidintas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumas ir jos dalyvių tarptautinis mobilumas. Projekto dalyviai patobulins profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų profesines kompetencijas, kas sudarys prielaidas mokymo kokybei gerinti; praplės sąlygas ir paskatas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų mokymuisi visą gyvenimą. Už mobilumo veiklų organizavimą atsakingi projekto partneriai Tęstinio mokymo centrų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Įgyvendinant projektą bus apibrėžtos pagrindinės ilgalaikės Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros kryptys, užtikrinančios tvarų besimokančiųjų judumą, pateiktos priemonės joms įgyvendinti. Už tarptautiškumo plėtros profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietime dokumentų parengimą atsakingas Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas bendrai finansuojamas iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Naujienų kategorijos

Žymos