Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo mainų paramos fondas kviečia dalyvauti viešajame pirkime, kurio tikslas sudaryti dinaminę pirkimų sistemą

2021-03-25

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – PO) paskelbė kvietimą dalyvauti viešajame pirkime, kurio tikslas sudaryti dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS), kurioje vėliau bus atliekami konkretus pirkimai dėl PO gaunamų ES programos „Erasmus+“ paraiškų ir ataskaitų bei Valstybinių stipendijų programos paraiškų vertinimo paslaugų. DPS galiojimo laikas – 7 metai. Tiekėjai (paraiškų vertintojai) norintys būti įtraukti į DPS iki 2021 m. balandžio 22 dienos, 10:00 val. per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą CVP IS turi pateikti:

1. Paraišką (konkurso sąlygų A dalies, 4 priedas), būtinai pasirašytą kvalifikuotu el. parašu;

2. Užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau-EBVPD) pdf formatu;

3. Dokumentus patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą:
• Registro centro išduotos pažymos apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją kopiją https://www.registrucentras.lt/p/71;

4. Dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams (konkurso sąlygų A dalies, 2 priedas):
• Aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo diplomo kopiją;
• CV (tinkama forma – Europass CV https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=lt&previous=https:%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Flt ), iš kurio PO įsitikintų tiekėjo gebėjimu mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu arba anglų kalbos pažymėjimo (arba jam prilyginamo dokumento) kopiją.
• Paslaugų sutarčių kopijas (jeigu paslaugos buvo teikiamos PO, pateikiamas laisvos formas raštas patvirtinantis atitinkamą paslaugų teikimą) arba, jeigu atitinkama veikla buvo vykdoma pagal darbo sutartį, – darbdavio raštišką patvirtinimą nurodant kokios veiklos buvo vykdomos.

Ateinančius 7 metus vertinti PO gaunamų ES programos „Erasmus+“ paraiškų ir ataskaitų bei Valstybinių stipendijų programos paraiškų bus kviečiami (pateikti konkrečius kainos pasiūlymus) į DPS įtraukti Tiekėjai, todėl visus norinčius vertinti paraiškas ir ataskaitas kviečiame pateikti dokumentus viešajam pirkimu iki 2021 m. balandžio 22 dienos.

 

Šio pirkimo skelbimą rasite CVP IS.

Naujienų kategorijos

Žymos