Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimo mainų paramos fondas ieško studentų praktikai!

2015-05-05

Praktika viešajame sektoriuje ne tik suteikia galimybę pritaikyti teorines žinias, ugdyti darbo įgūdžius ir kompetencijas. Tokia praktika skatina pilietiškumą, be to, taip sprendžiama jaunimo nedarbo problema – praktika padeda integruotis į darbo rinką bei siekti karjeros viešajame sektoriuje. 2 Fondo darbuotojai dirbti pradėjo anksčiau pas mus atlikę praktiką.

Studentų priėmimo praktikai ŠMPF principai:

  1. Studentai priimami atlikti praktiką Švietimo mainų paramos fonde atsižvelgiant į tuo metu fonde esančius poreikius ir galimybes.
  2. Praktikai Fonde atlikti priimami profesinių mokyklų moksleiviai, kolegijų, universitetų pagrindinių studijų studentai ir magistrantai, jei praktika yra numatyta jų studijų programoje, o praktikos tikslas ir uždaviniai atitinka Fondo poreikius bei galimybes. 
  3. Dėl praktikos atlikimo Fonde studentai turėtų kreiptis ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki praktikos pradžios.
  4. Studentai, pageidaujantys atlikti praktiką Fonde, turi siųsti užpildytą studentų praktikos ŠMPF anketą elektroniniu paštu cv@smpf.lt su nuoroda „studentų praktika“.
  5. Atrinkti praktikai studentai yra kviečiami į pokalbį Fonde, siekiant išsiaiškinti abiejų šalių poreikius ir galimybes.
  6. Su atrinktais studentais prieš prasidedant praktikos laikotarpiui yra pasirašoma trišalė studento praktinio mokymo sutartis (tarp studento, Fondo ir mokymo įstaigos) ir suderinamas siūlomos veiklos aprašas.

Jeigu turite klausimų ar norite gauti išsamesnės informacijos apie praktiką, rašykite mums el. paštu cv@smpf.lt.

Studentai, norintys atlikti praktiką kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, gali naudotis Valstybės tarnybos departamento duomenų baze.

Naujienų kategorijos

Žymos