Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Švietimas ir mokymasis – priemonė kurti pakantesnę visuomenę

2015-08-05

Per praėjusią savaitę Briuselyje vykusį neeilinį Europos Tarybos posėdį Europos Sąjungos vadovai aptarė ES kovos su terorizmu priemones po išpuolių Paryžiuje. Surengti posėdį pasiūlė Prancūzijos parlamento narys Alain Lamassoure. Po šio posėdžio buvo išplatintas pranešimas, kuriuo raginama švietimo pagalba kovoti su tolerancijos trūkumu, nepakantumu ir nacionalizmu.

EUCIS-LLL Europos Sąjungos institucijas ir  vadovus ragina teikti pirmenybę pilietiniam švietimui ir įvairovei bendradarbiaujant švietimo ir mokymo srityje, kad būtų užtikrintas ilgalaikis, tvarus atsakas į „neapykantos užkratą“, – sukurta išties demokratiška, darni ir besimokanti visuomenė.

Iš tikrųjų, demokratijos būklė Europoje neteikia daug vilčių. Dėl socialinės ir ekonominės krizės ir didėjančių netolygumų visoje Europoje vis laibiau stiprėja ultradešiniosios, nacionalistinės, ksenofobiškos partijos. Penkiasdešimt septyni procentai ES piliečių tvirtina, kad imigracija į jų šalis iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių jiems kelia neigiamų emocijų (Eurobarometro tyrimas, 2014 m. ruduo). Europos jaunimas mano, kad jo balsas nėra svarus, todėl vis daugiau jaunų žmonių ieško priebėgos radikaliuose judėjimuose, pavyzdžiui, ultradešiniosiose ir džihadistų grupuotėse. Neseniai praūžę teroristiniai antpuoliai ir juos lydėjusi sumaištis dar aiškiau parodė, kad Europa ir jos susiskaldžiusi visuomenė virsta parako statine.

Mums nereikia nei dirbtinai vadovautis demokratinėmis vertybėmis, nei primesti jas norminėmis priemonėmis. Priešingai, demokratines vertybes reikia atgaivinti. Turėtume ne tik skatinti toleranciją, solidarumą ir tarpkultūrinį supratimą, bet ir įgalinti (ypač) jaunimą būti aktyviais piliečiais, kurie geba ginti žmogaus teises, demokratiją ir įstatymų viršenybę. Europos Sąjungos bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje kol kas labiausiai sutelktas į galimybes įsidarbinti. Deja, šie įvykiai primena, kad pamiršome socialinį ir pilietinį švietimo aspektą. „Švietimas ir mokymas neabejotinai padeda ugdyti pilietinius įgūdžius kovojant su tolerancijos stygiumi, „kitų“ baime, tapatybės uždarumu ir nacionalizmu“, – pažymi EUCIS-LLL generalinis sekretorius Joke van der Leeuw Roord. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi ginti pamatines Europos demokratines vertybes, jei joms kyla pavojus, ir turėtų rengti tokią politiką, kuri padėtų gerinti socialinę paramą, gerovę, aktyvų pilietiškumą.

EUCIS-LLL siūlo, kad pilietinis švietimas ir įvairovė, įskaitant įvairių kultūrų ir religijų atstovų dialogą, taptų prioritetinėmis ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje kryptimis su aiškiais planais. „Dėmesys horizontaliųjų kompetencijų įgijimui ir vertinimui bei įtraukių, lanksčių ir finansiškai prieinamų mokymosi kelių įgyvendinimui – svarbus šių politikos krypčių pranašumas“, – pažymėjo EUCIS-LLL prezidentas David Lopez. Tai turėtų atsispindėti programose „Erasmus+“, „Europa piliečiams“, Europos socialinio fondo (ESF) veikloje. Reikėtų diegti papildomų sąsajų tarp šių sričių, siekiant didelio masto poveikio, kuris jau akcentuojamas keliose iniciatyvose, intensyviau taikyti esminę pridėtinę vertę suteikiantį atvirąjį koordinavimo metodą (AKM). Pavyzdžiui, galėtų būti įkurtas horizontaliųjų įgūdžių teminės darbo grupės pogrupis, kuris nagrinėtų piliečių švietimo ir tarpkultūrinio mokymosi klausimus.

Visos šios politikos kryptys suteiktų galimybę Europoje kurti stiprią, darnią ir besimokančią visuomenę, kuri būtų atspari jų demokratinėms vertybėms kylantiems rimtiems pavojams. Kurkime darnesnę visuomenę drauge!

 

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos