Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Suaugusiųjų švietėjų diena su „EPALE“

2015-06-01

„EPALE“ – mokymosi ir dalijimosi galimybė suaugusiųjų švietėjams“ – taip vadinosi balandžio 10 dienos renginys Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre. Renginyje dalyvavo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų (Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro, viešosios bibliotekos, kraštotyros muziejaus, muzikos mokyklos, pedagogų švietimo centro, Trečiojo amžiaus universiteto, neįgaliųjų draugijos, Darbo rinkos mokymo tarnybos, kolegijos, profesinio rengimo centro, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, švietimo centro, krašto muziejaus, Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai) atstovai.

Renginys buvo skirtas Europos Komisijos iniciatyvos – „EPALE“ projekto – pristatymui. Šio projekto tikslas – gerinti suaugusiųjų švietimo ir mokymosi Europoje kokybę, sukurti tarptautinę Europos suaugusiųjų švietėjų bendruomenę, sudaryti jiems galimybę tobulinti profesinę kompetenciją, remti juos ir skatinti jų bendradarbiavimą. „EPALE“ projektu siekiama plėtoti virtualią daugiakalbę suaugusiųjų švietimo ir mokymosi specialistų bendruomenę. Lietuvoje „EPALE“ veiklas administruoja ir koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Renginio metu „EPALE“ platforma buvo aptarta teoriškai ir pademonstruota praktiškai. Dr. Vilija Lukošūnienė, „EPALE“ konsultantė Panevėžio regione, dalyviams pristatė „EPALE“ platformos tikslus, privalumus, atskleidė jos siūlomas galimybes ir pačių suaugusiųjų indėlį plėtojant ir turtinant platformos turinį. Dalyvaujantys renginyje buvo pakviesti aktyviai naudotis „EPALE“ Facebook‘o paskyra, rašyti komentarus „EPALE“ tinklaraštyje nagrinėjamoms temoms, skelbti renginius, įvykius, naujienas, šaltinius, dalintis patirtimi straipsniuose, pristatant darbo metodus, mokymo programas, tyrimus ir t.t. bei skleisti žinią apie „EPALE“ kitiems, įdedant „EPALE“ banerį į įstaigos tinklapį, pasakojant apie platformą kolegoms. Renginio dalyviams buvo pristatyta Švietimo mainų fondo iniciatyva metų pabaigoje išrinkti aktyviausią „EPALE“ dalyvį Lietuvoje, kuris būtų pagerbtas atminimo dovanėle.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narys, „EPALE“ platformos „fanas“ Arūnas Bėkšta pademonstravo praktiškai, kokia yra platformos struktūra ir kaip ji veikia. Rengino dalyvių dėmesys buvo atkreiptas į tinklaraštį kaip į vietą, kurioje viešai galima kelti probleminius klausimus, bendrai su kolegomis ieškoti atsakymų į juos, tartis ir konsultuotis. Taip pat buvo pademonstruota, kaip įvairiais pjūviais (pagal temas, žymas ir renginių datas) ieškoti reikiamos informacijos.

Aktyvus darbas vyko grupėse diskutuojant klausimą, ką konkrečiai (informaciją apie renginius, turimus šaltinius, gerąją patirtį ir t.t.) „EPALE“ platformai gali pateikti Panevėžio regiono suaugusiųjų švietėjai. Atlikdami šią užduotį, renginio dalyviai turėjo galimybę ne tik surasti bendrą atsakymą į pateiktą klausimą, tačiau, pristatydami savo institucijose vykstančias veiklas ir patirtį, geriau susipažinti vienas su kitu. Paaiškėjo, kad dalyvaujančios institucijos galėtų pateikti informaciją apie edukacinio pobūdžio renginius suaugusiųjų švietėjams, skleisti gerąją patirtį ir viešinti tarptautinių bei vietinių projektų rezultatus, analizuoti apklausų ir tyrimų duomenis, dalintis suaugusiųjų mokymo „atradimais“. Renginio dalyviai taip pat pasiūlė paskelbti apie „EPALE“ „Gerų naujienų TV“, panaudoti Panevėžio savivaldybės internetinės svetainės galimybes, taip pat burti suaugusiųjų švietėjus – „EPALE“ viešinimo savanorius.

Renginio pabaigoje dalyviai susipažino su dokumento, kurį reikia užpildyti teikiant informaciją apie planuojamą renginį, forma. Švietimo mainų paramos fondo atstovė Ingrida Miežienė ir Vilija Lukošūnienė atsakė į pateiktus klausimus, pvz., kaip platforma, skirta suaugusiųjų švietėjams, pagerins suaugusiųjų mokymosi kokybę? Kaip platforma padės susirasti partnerių tarptautinėms veikloms?

Apibendrinant renginyje išsakytas dalyvių nuomones, galima drąsiai teigti, kad „EPALE“ platforma bus naudinga suaugusiųjų švietėjams. Ji padės dalintis gerąja patirtimi tarp kolegų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, skleisti informaciją apie vykdomus projektus, renginius, tobulinti andragogines kompetencijas ir didinti andragogo veiklos efektyvumą, kūrybiškai pritaikant kitų patirtį, ieškoti bendradarbiavimo partnerių, bus dar vienas, labai struktūriškas informacijos šaltinis ir reklama įstaigai.

Tačiau, kad taip atsitiktų, visų pirma, reikia mūsų pačių iniciatyvos bei indėlio skleidžiant informaciją apie „EPALE“, teikiant platformai informaciją ir aktyviai domintis tuo, kas platformoje jau publikuojama. Taigi pradėkime dieną „EPALE“!

Kviečiame užsiregistruoti „EPALE“ portale (http://ec.europa.eu/epale/lt), siųsti aktualiausias suaugusiųjų švietėjų naujienas (epale@smpf.lt) ir tapti draugais Facebook paskiroje (EPALE.LT).

Naujienų kategorijos

Žymos