Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Startuoja „UPinLT“ – nauja užsienio studentų praktikų Lietuvoje programa

2023-10-10

Švietimo mainų paramos fondas pradeda įgyvendinti projektą „Užsieniečių praktikų Lietuvoje programa“ (UPinLT) ir kviečia Lietuvos aukštąsias mokyklas teikti paraiškas užsienio studentų ir absolventų praktikų Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose stipendijų finansavimui.

Atlikti tyrimai rodo, kad daugiau nei 84 proc. užsienio studentų nėra nei dirbę, nei atlikę darbo praktiką Lietuvoje, o tai gali turėti neigiamą poveikį jų galimybei įsidarbinti pabaigus studijas. Pastebėta, kad tik 7 proc. užsienio absolventų lieka Lietuvoje dirbti po studijų baigimo.

„UPinLT“ projekto tikslas – suteikti paramą Lietuvos aukštųjų mokyklų užsienio studentams ir absolventams, siekiant sėkmingos jų integracijos į Lietuvos darbo rinką. Šio tikslo siekiama teikiant ne mažiau kaip 250 stipendijų praktikoms, kurios yra tiesiogiai susijusios su studentų studijuojama studijų programa, Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Tokia priemonė prisidės prie užsieniečių profesinių žinių ir gebėjimų tobulinimo, gerins jų lietuvių kalbos įgūdžius, suteiks galimybę įgyti vertingos darbo patirties ir padės užmegzti profesionalius kontaktus.

Reikalavimai pareiškėjams ir paraiškoms

Konkursas skirtas aukštosioms mokykloms, kurios atitinka šias sąlygas:

  1. Aukštoji mokykla einamaisiais metais, vykdydama priėmimą į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, laikėsi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto mažiausio stojamojo konkursinio balo;
  2. Aukštosios mokyklos veikla 2020–2024 metais Studijų kokybės vertinimo centro atlikto aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo metu nėra įvertinta neigiamai paraiškos teikimo termino dienos duomenimis;
  3. Paraiškoje prašoma finansuoti kvota – ne mažiau kaip 10. Paraiškoje aukštosios mokyklos turi nurodyti kiek, kurio tipo ir kokios trukmės praktikų stipendijų prašoma.

Informacija apie finansuojamą veiklą

  • Studentų praktikos (papildomos praktikos) trukmė: 2-6 mėnesiai, o praktikos darbo laiko trukmė yra ne mažesnė kaip 20 val. per savaitę;
  • Absolventų praktikos, stažuotės trukmė: 4-6 mėnesiai, o praktikos darbo laiko trukmė yra ne mažesnė kaip 30 val. per savaitę;
  • Stipendija skiriama ir mokama už mėnesį, kai mėnesio suminė praktikos trukmė ne mažesnė už to mėnesio darbo dienų skaičių padaugintą iš 4 val. (studentams) arba 6 val. (absolventams).
  • Stipendija praktikai vienam užsienio studentui ar absolventui gali būti skiriama vieną kartą per visą veiklos įgyvendinimo laikotarpį;
  • Praktikos turi prasidėti ne anksčiau kaip 2023 m. gruodžio 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2024 m. rugpjūčio 31 d.;
  • Stipendijos praktikoms negali būti skiriamos tuo atveju, jei praktika yra atliekama aukštojoje mokykloje, kurios studentas ar absolventas yra užsienio studentas;
  • Užsienio studentas ar absolventas su įmone ar organizacija, kurioje jis planuoja atlikti praktiką, negali turėti galiojančios darbo sutarties praktikos pradžios dieną ir visą praktikos laikotarpį.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. lapkričio 6 d. 15:00 val. (Lietuvos laiku)

Paraiškos teikiamos paraiškų teikimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt/

Daugiau informacijos apie „UPinLT” projektą rasite ČIA.

Paraiškų teikėjus kviečiame registruotis ir dalyvauti nuotoliniame informaciniame seminare, kuris vyks 2023 m. spalio 18 d. 13:30 val.

Registracijos į seminarą nuoroda (užsiregistravę el. paštu gausite prisijungimo nuorodą į renginį).

 

Naujienų kategorijos

Žymos