Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Sporto rėmimo fondui pateikta daugiau nei tūkstantis paraiškų

2020-01-13

Sporto rėmimo fondo paramai gauti šiemet pateiktos 1044 paraiškos 4 sporto projektų veiklų sritims organizuoti. Paraiškų teikimo konkurse dėl sporto projektų finansavimo galėjo kreiptis visi juridiniai asmenys, siekiantys projekto veikla didinti fizinį Lietuvos gyventojų aktyvumą.

 

 

 

Remiamos sporto veiklų sritys:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto renginių organizavimas;
  3. Kvalifikacijos tobulinimas;
  4. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  5. Sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas (administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra). Šiai sričiai paraiškos teikiamos iki kovo 2 d. Daugiau informacijos apie kvietimą rasite www.cpva.lt

2020 m. gautų paraiškų pasiskirstymas pagal sritis, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020 m. kvietime daugiausia paraiškų sulaukta fizinio aktyvumo skatinimo projektams – 381 ir sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 345. Nemažai teikta ir sporto renginių organizavimui – 241, o kvalifikacijos tobulinimui – 77 paraiškos.

Pirminiais duomenimis, kaip buvo skelbiama kvietime teikti paraiškas 2020 m., Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių sporto krypčių sporto projektams, kuriuos administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, numatoma skirti 13,5 mln. eurų. Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) administruojamai sričiai – esamų sporto bazių plėtra, remontas ir priežiūra – 3,4 mln. eurų. 2020 metais Sporto rėmimo fondo biudžetas yra 4 mln. Eur didesnis nei 2019 metais.

Vyriausybei pakeitus Sporto rėmimo fondo tvarką, 2020 m. pasikeitė fondo lėšų paskirstymo proporcijos. Fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, skiriama 40 proc., sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 20 proc., sporto renginiams organizuoti – 15 proc., kvalifikacijai tobulinti – 5 proc., esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 20 proc.

10 proc. nuo visų proporcijų dalies skiriama neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą skatinantiems projektams.

Siekiant informuoti kuo didesnę visuomenės dalį apie 2020 m. Sporto rėmimo fondo kvietimą teikti paraiškas, gruodžio mėn. Švietimo mainų paramos fondas organizavo informacinius seminarus Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Anykščiuose, kuriuose dalyvavo per 360 dalyvių iš įvairių sporto, švietimo, verslo ir privataus sektoriaus organizacijų. Negalėjusieji atvykti į renginius filmuotus pranešimus galėjo pamatyti interneto svetainėje www.smpf.lt.

Šiuo metu bus vertinamas paraiškų tinkamumas nustatytiems formaliesiems administracinės atitikties vertinimo kriterijams. Rezultatai bus paskelbti per 3 dienas nuo sprendimo dėl paraiškų tinkamumo priėmimo (preliminariai vasario mėn. pradžioje) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėse (www.smm.lt ir www.smpf.lt).

Visos paraiškos, atitikusios formaliuosius administracinės atitikties kriterijus, bus pateiktos ekspertams turinio ir išlaidų pagrįstumui įvertinti.

Naujienų kategorijos

Žymos