Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Sporto rėmimo fondas sulaukė rekordinio skaičiaus paraiškų sporto projektams remti

2019-04-03

Sporto rėmimo fondas šiemet sulaukė rekordinio skaičiaus – iš viso net 1383 paraiškų sporto veikloms organizuoti (pernai buvo pateiktos 1027). Šiemet paraiškų teikimo konkurse nauja buvo tai, kad dėl sporto projektų finansavimo iš biudžeto pirmą kartą galėjo kreiptis ne tiktai nevyriausybinės, bet ir kitos organizacijos, kiti juridiniai asmenys.

Paraiškos teiktos fizinio aktyvumo skatinimo projektams, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, kvalifikacijai tobulinti – sulaukta 1226 paraiškų. Daugiausia paraiškų sulaukta sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 464. Nemažai teikta ir fizinio aktyvumo skatinimo projektams – 445, sporto renginių organizavimui – 244, o kvalifikacijos tobilinimui – 73 paraiškos. Sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui sulaukta dar 157 paraiškų.

Paraiškos pirmą kartą buvo teikiamos per elektroninę sistemą. Priėmus naują Sporto įstatymą, šiais metais valstybės biudžeto lėšos skirstomos per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektams finansuoti skiriama 13,2 mln. Eur. Iš jų dešimtadalis (1,3 mln. Eur) lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Vasario ir kovo mėn. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo ir Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai Lietuvos miestuose organizavo 6 informacinius seminarus, pristatančius Sporto rėmimo fondo administravimo naujoves. Renginiuose dalyvavo daugiau nei 550 dalyvių iš įvairių sporto, švietimo, verslo ir privataus sektoriaus organizacijų. Negalėjusieji atvykti į renginį filmuotus pranešimus gali pamatyti interneto svetainėse www.smm.lt, www.smpf.lt ir www.cpva.lt.

Šiuo metu bus vertinamas paraiškų tinkamumas nustatytiems formaliems vertinimo kriterijams. Rezultatai bus paskelbti iki balandžio 16 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėse (www.smm.lt, www.smpf.lt, www.cpva.lt).

Visos paraiškos, atitikusios tinkamumo kriterijus, bus pateiktos Sporto rėmimo fondo ekspertams turinio ir išlaidų pagrįstumui įvertinti. Iki birželio 27 d. pareiškėjai bus informuoti dėl lėšų skyrimo projektui. Informacija taip pat bus skelbiama ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėse.

Naujienų kategorijos

Žymos