Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Sporto organizacijos kviečiamos dalyvauti sporto srities „Erasmus+“

2020-01-14

Europos Komisija kviečia sporto veiklas vykdančias organizacijas teikti paraiškas „Erasmus+“ sporto srities projektams įgyvendinti. Paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA) pateikti galima iki šių metų balandžio 2 d. Projektams finansuoti 2020 metais EK skyrė 57,6 mln. eurų.

Šiomis lėšomis bus remiami tarptautinių partnerysčių projektai, skatinantys sporto organizacijų bendradarbiavimą, visuomenės fizinį aktyvumą, mėgėjišką sportą, individualių gebėjimų ugdymą ir socialinę įtrauktį sportuojant, dvikryptę sportininkų karjerą, trenerių mobilumą. Taip pat ne pelno siekiantys sporto renginiai ir projektai, nukreipti prieš dopingo vartojimą, susitarimus dėl varžybų baigties, smurtą bei įvairaus pobūdžio netoleranciją sporte.

Tarp veiklų, kurias galima įtraukti į projektus, yra bendradarbiavimo tinklų kūrimas, kompetencijų tobulinimas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Bus remiamos veiklos, stiprinančios visuomenės supratimą apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai, socialinei integracijai ir asmeniniam tobulėjimui. Taip pat – inovatyvių sporto ir sveikatos, sporto ir švietimo, sporto ir jaunimo sinergijos priemonių įgyvendinimas, konferencijų ir seminarų, sporto renginių organizavimas, moksliniai tyrimai nagrinėjantys, kaip sportas padeda įveikti socialinius ir ekonominius iššūkius ir kt.

Išsami informacija apie paraiškų teikimą ir visos reikalingos formos skelbiamos „Erasmus+“ tinklalapyje. Ketinantys teikti paraiškas „Erasmus+“ sporto sričiai taip pat gali dalyvauti informacinėje dienoje, kuri vyks sausio 30 d. Briuselyje. Renginio programą rasite čia.

2019 metais finansavimas buvo paskirtas 5 projektams iš Lietuvos.

Keturi iš jų skirti skatinti švietimą sporte ir per sportą, didinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes sportuoti, sudaryti galimybę savanoriams, treneriams, ne pelno siekiančių sporto organizacijų vadovams ir darbuotojams stažuotis užsienio šalių sporto organizacijose. Penktasis – Lietuvos sporto universiteto (LSU) įgyvendintas projektas, skirtas skatinti moksleivių fizinį aktyvumą organizuojant sužaidybintas judrias veiklas mokyklose ir kitose aplinkose.

„Erasmus+“ sporto sritis skirta plėtoti europinį aspektą sporto srityje skatinant už sportą atsakingų įstaigų bendradarbiavimą.

Naujienų kategorijos

Žymos