Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiame sausio mėnesio Sporto rėmimo fondo finansuojamų Sporto projektų patikrų rezultatus

2020-02-10

Švietimo mainų paramos fondas 2020 m. sausio mėn. atliko 8 sporto projektų, dalinai finansuotų Sporto rėmimo fondo lėšomis, neplanines patikras. Jos vyko sporto projekto veiklų vykdymo vietose 7-iuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Džiaugiamės patikrų rezultatais. Visi tikrinti sporto projektai numatytas veiklas vykdė taip, kaip buvo suplanuota veiklų tvarkaraščiuose.

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyti keli neesminiai veiklų neatitikimai:

  • Mažesnis nei suplanuotas (iki 20 proc.) dalyvių skaičius;
  • Veiklos laiko pakeitimas laiku neinformavus projekto koordinatoriaus.

Apie neplanines patikras vietoje projekto vykdytojai nebuvo informuojami. Patikros vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, atliekamos siekiant nustatyti, ar projektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią galimoms projekto rizikoms. Didžiausias dėmesys neplaninių patikrų metu buvo skiriamas šiems aspektams:

  • Ar renginio vieta ir laikas atitinka veiklų tvarkaraštyje nurodytą planą;
  • Ar vykdoma ta veikla, kuri numatyta veiklos tvarkaraštyje;
  • Renginio dalyvių skaičius ir jo fiksavimas (dalyvių sąrašas);
  • Ar projekto veiklose dalyvauja tikslinės grupės atstovai.

Siekdamas užtikrinti skaidrų bei tinkamą Sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimą ir sporto projektų kokybišką įgyvendinimą, Švietimo mainų paramos fondas reguliariai atliks Sporto projektų patikras bei skelbs jų rezultatus.

Naujienų kategorijos

Žymos