Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiame gruodžio mėnesio Sporto rėmimo fondo finansuojamų Sporto projektų patikrų rezultatus

2020-01-14

Švietimo mainų paramos fondas 2019 m. gruodžio mėn. atliko 22 sporto projektų, dalinai finansuotų Sporto rėmimo fondo lėšomis, neplanines patikras. Jos vyko sporto projekto veiklų vykdymo vietose 11-oje Lietuvos miestų ir miestelių.

Apie neplanines patikras vietoje projekto vykdytojai nebuvo informuojami. Patikros vietoje, apie kurias projekto vykdytojas nebuvo informuotas iš anksto, atliekamos siekiant nustatyti, ar projektų veiklos vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią galimai projekto rizikai. Didžiausias dėmesys neplaninių patikrų metu buvo skiriamas šiems aspektams:

  • Ar renginio vieta ir laikas atitinka veiklų tvarkaraštyje nurodytą planą;
  • Ar vykdoma ta veikla, kuri numatyta veiklos tvarkaraštyje;
  • Renginio dalyvių skaičius ir jo fiksavimas (dalyvių sąrašas);
  • Ar projekto veiklose dalyvauja tikslinės grupės atstovai.

GRUODŽIO MĖNESIO PATIKRŲ STATISTIKA

Nustatyti šie sporto projektų veiklų neatitikimai:

  • Mažesnis nei suplanuotas (virš 20 proc.) dalyvių skaičius;
  • Veiklos laiko pakeitimas neinformavus projekto koordinatoriaus;
  • Mažesnis nei planuotas trenerių skaičius;
  • Veiklos vietos pakeitimas neinformavus projekto koordinatoriaus.

Siekdamas užtikrinti skaidrų bei tinkamą Sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimą sporto projektų finansavimą, Švietimo mainų paramos fondas planuoja reguliariai skelbti Sporto projektų patikrų rezultatus.

Naujienų kategorijos

Žymos