Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiame finansuotų 2015 m. karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektų sąrašą!

2015-08-05

Švietimo mainų paramos fondas iki 2015 m. vasario 06 d. kvietė teikti pasiūlymus karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektams. Bendras kvietimo biudžetas – 39.550 EUR (136.558 Lt). Iš viso buvo gauti 189 pasiūlymai, kurių kokybę ekspertai vertino remiantis šiais kriterijais:

–              Pagrįstas veiklos atitikimas kvietimo tikslams;

–              Aiškiai ir konkrečiai apibrėžtas veiklos poreikis ir aktualumas, veiklos tikslinės grupės (renginiams: ne mažiau kaip 100 dalyvių) ir  tikėtini rezultatai;

–              Tikslinga ir pagrįsta projekto partnerystė bei aiškiai apibūdintas kiekvieno partnerio indėlis;

–              Pateiktas aiškus ir nuoseklus planuojamos veiklos aprašymas;

–              Numatytas efektyvus ir konkretus veiklos sklaidos planas (parengti ir publikuoti bent 2  informaciniai straipsniai; metodinėms priemonėms – sklaida įgyvendinama ne mažiau kaip 3 skirtingomis komunikacinėmis priemonėmis);

–              Pagrįstas ir optimalus pasiūlymo biudžetas.

Skelbiame finansuotų projektų SĄRAŠĄ. Su visais konkurso dalyviais bus susisiekta individualiai el.paštu.

Projektai finansuojami iš Fondo administruojamo Euroguidance projekto lėšų.  Euroguidance projektas – tai Europos Komisijos inicijuotas 33 šalyse veikiančių informacinių centrų tinklas, kurio siekis – skatinti  mokymąsi visą gyvenimą per mobilumo mokymosi tikslais galimybių sklaidą bei profesinio orientavimo paslaugų tobulinimą. Įgyvendinant Euroguidance projektą Lietuvoje, ypatingas dėmesys skiriamas jaunų žmonių karjeros valdymo kompetencijų ugdymui, sąmoningo profesinio pasirinkimo skatinimui bei profesinio orientavimo paslaugų įvairovės, prieinamumo ir kokybės tobulinimui.

Naujienų kategorijos

Žymos