Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiame 2016 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių konkurso rezultatus

2016-07-20

Švietimo mainų  paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijų siūlymais, 2016 m. liepos 18 d. įsakymu patvirtino 2016 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių  projektų sąrašus:

  1. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo finansuojamų strateginių partnerysčių* projektų sąrašas;
  2. „Erasmus+“ profesinio mokymo finansuojamų ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų sąrašai;
  3. „Erasmus+“ aukštojo mokslo finansuojamų ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų sąrašai;
  4. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo finansuojamų ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų sąrašai.

* Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių sąrašai bus skelbiami vėliau, Europos Komisijai atlikus centralizuotą projektų derinimą, kurį planuojama užbaigti iki 2016 m. rugsėjo 1 d. 

Visos konkurse dalyvavusios  organizacijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai, apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Informuojame, kad rugsėjo mėnesį Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti įvadinį internetinį seminarą 2016 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Apie tikslų renginio laiką ir prisijungimo galimybę dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai.

Kilus klausimams prašome kreiptis:
Bendrasis ugdymas: ComeniusKA2@smpf.lt;
Profesinis mokymas: LeonardoKA2@smpf.lt;
Aukštasis mokslas: Erasmus@smpf.lt;
Suaugusiųjų švietimas: GrundtvigKA2@smpf.lt.

Tel. (8 5) 26 10 592

Naujienų kategorijos

Žymos