Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiame 2016 m. „Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektų konkurso rezultatus

2016-08-26

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) remdamasis Europos Komisijos atliktu centralizuotu 2016 m. „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektų (toliau – projektai) derinimu, skelbia finansuojamų projektų sąrašą:

Finansuojamų projektų sąrašas

Sutartys su šiame sąraše esančiomis organizacijomis bus sudaromos po to, kai Fondas pasirašys 2016 m. sutarties priedą su Europos Komisija dėl projektams skirtų lėšų ir gaus papildomą finansavimą iš Europos Komisijos. Minėtą dokumentą planuojama pasirašyti rugsėjo – spalio mėnesiais.

Iki sutarties sudarymo tarp Fondo ir dotacijos gavėjo, mokyklos turi teisę įgyvendinti projekto veiklas savo lėšomis kaip ir suplanuota paraiškose, prisiimdamas atsakomybę dėl galimų nuostolių.

Informuojame, kad Fondas diegia elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartis su tiekėjais, dotacijų gavėjais palaipsniui pasirašinės kvalifikuotais elektroniniais parašais. Išsamesnę informaciją rasite http://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas.

Nefinansuojamų 2016 m. „Erasmus+“ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektų sąrašas, kuriame Lietuvos organizacijos yra partnerės, skelbiamas nebus. Dėl šių atrankos rezultatų prašome kreiptis į projektą koordinuojančią organizaciją arba į projektą koordinuojančios organizacijos šalies nacionalinę agentūrą.

Kilus klausimų prašome kreiptis el. paštu ComeniusKA2@smpf.lt arba tel.: (8 5) 250 3411; (8 5) 249 7134 ir (8 5) 250 2727.

Informuojame, kad spalio mėnesį (laikas ir data bus patikslinti) bus organizuojamas įvadinis (angl. „Start-up“) seminaras „Erasmus+“ programos KA2 tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektų dotacijų gavėjams. Daugiau informacijos apie renginį bus pateikta informuojant finansuojamų projektų sąrašuose esančias organizacijas paraiškoje jų nurodytais e. pašto adresais.

Naujienų kategorijos

Žymos