Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiamas papildomas kvietimas dalyvauti „Nordplus“ programoje, skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje

2015-09-10

Kviečiame iki 2015 m. spalio 1 d. teikti paraiškas „Nordplus Nordic Languges“ projektams, „Nordplus Junior“ ir „Nordplus Adult“ parengiamiesiems vizitams.

Išsamesnę informaciją galima rasti programos „Nordplus“ oficialioje svetainėje. 

 

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu paraišku ir ataskaitų teikimo sistemoje „Espresso“.

Susirasti partnerius bendradarbiavimui su Šiaurės šalimis padės Partnerių paieškos duomenų bazė.

„Nordplus Nordic Languges“ paprogramės tikslai yra remti veiklas, kurios gerina Šiaurės šalių kalbų – danų, norvegų ir švedų, supratimą tarp jaunimo, bei rengti medžiagą, metodikas ir strategijas, padėsiančias gerinti kalbų mokymą ir mokymąsi visuose švietimo sektoriuose. Šioje programoje gali dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių organizacijos. Programa apima pačias įvairiausias veiklas, pvz., susitikimus, konferencijas, mokslinius tyrimus, mokomosios medžiagos kūrimą, kursus ir bet kokius projektus, kurios skatina Šiaurės kalbų formalųjį arba neformalųjį mokymą ir mokymąsi. Projektai turi turėti edukacinį poveikį, o taikymo sritys turi būti aprašytos danų, švedų arba norvegų kalbomis. 

Projekto partnerystę turi sudaryti ne mažiau kaip 3 Šiaurės arba Baltijos šalių organizacijos. Jeigu neturite partnerių bendradarbiavimui, juos padės susirasti Partnerių paieškos duomenų bazė.

Pridedame lankstinuką su projektų, kuriuos anksčiau yra rėmusi „Nordplus Nordic Languges“ paprogramės, pavyzdžiais.

„Nordplus Junior“ paprogramė skirta mokykliniam ugdymui ir siekia stiprinti bendradarbiavimą tarp mokyklinio ugdymo srityje dirbančių institucijų iš Šiaurės ir Baltijos šalių bei skatina kokybės gerinimą ir naujovių diegimą mokyklinio ugdymo srityje. Ši paprogramė remia mobilumo veiklas, projektus ir tinklus. 
„Nordplus Junior“ paprogramės tikslai: 

  • Stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp iki / mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo institucijų.
  • Skatinti kokybės, inovacijų ir kūrybiškumo plėtrą švietime.
  • Skatinti lygias mokymosi galimybes visiems, siekiantiems bendrojo vidurinio ar profesinio išsilavinimo.
  • Skatinti skandinavų kalbų (danų, norvegų ir švedų) žinomumą ir skatinti šiaurės ir Baltijos šalių kalbų ir kultūrų supratimą.
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp iki / mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo institucijų ir verslo pasaulio.

„Nordplus Adult“ paprogramė skirta suaugusiųjų švietimui ir siekia stiprinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų institucijų. Skatinama gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę ir taikyti naujoves. 
„Nordplus Adult“ paprogramės tikslai:

  • Tobulinti pagrindines suaugusiųjų kompetencijas, savaiminio ir neformalaus suaugusiųjų mokymosi pripažinimą.
  • Remti suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi, kuris skatina modernaus pilietiškumo kaitą.
  • Stiprinti ryšius tarp suaugusiųjų mokymosi ir darbo pasaulio.

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos