Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiamas 2021 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

2020-12-01

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Preliminari kvietimo suma šįmet sudaro beveik 21 mln. Eur.

SRF finansavimą gali gauti sporto projektai, skirti:

 1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą ( 8,3 mln. Eur);
 2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (4,1 mln. Eur);
 3. sporto renginių organizavimui (3,1 mln. Eur);
 4. asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai (1 mln. Eur);
 5. esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui (4,1 mln. Eur).

10 proc. kiekvienai sričiai numatytų lėšų yra skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Visą aktualią informaciją rasite www.srf.lt

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamų 1-4 sporto projektų veiklų sričių projektams:

2021 sausio 5 d. 17:00 val.

Su kvietimu finansuoti 1-4 sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas, galite susipažinti čia.

 • Centrinės projektų agentūros administruojamos 5-os sporto projektų veiklos srities projektams:

2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Su kvietimu finansuoti 5 sporto projektų veiklų sritį, kurią administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra, galite susipažinti čia.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAS
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamų 1-4 sporto projektų veiklų sričių projektams:

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje adresu http://paraiskos.srf.lt.

 • Centrinės projektų agentūros administruojamos 5-os sporto projektų veiklos srities projektams:

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

 

KONTAKTAI:

Dėl Švietimo mainų paramos fondo administruojamų sporto projektų:

Tel. +370 6 587 8304; +370 6 587 8352; +370 6 5878 496

El. p. info@smpf.lt

 

Dėl Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamų sporto projektų:

Vyresn. projektų vadovė Rima Liškutė, tel. 8 659 96976, el. p. r.liskute@cpva.lt

Projektų vadovė Kristina Dūdaitė tel. 8 699 29019, el.p.  k.dudaite@cpva.lt

 

INFORMACINIAI RENGINIAI

Tik Švietimo manų paramos fondo administruojamų sporto projektų veiklos sričių būsimiems pareiškėjams:

 • 2020-12-15

Sporto projektų paraiškų teikimo informacinis seminaras-mokymai (nuotoliniu būdu).

Dalyvių registracija vyksta čia.

 • 2020-12-16

Projektų valdymo mokymai (nuotoliniu būdu).

Informaciją apie dalyvių registraciją bus patikslinta. Sekite naujienas.

Seminarų-mokymų vaizdo pranešimai ir informacinės skaidrės bus paviešintos per 2 dienas nuo renginio pabaigos.

Tik Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamos sporto projektų veiklos srities būsimiems pareiškėjams:

 • 2021 m. sausio mėn. (data bus patikslinta, sekite naujienas)

Mokymai, skirti pareiškėjams pretenduojantiems į 5 sritį „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas“.

Naujienų kategorijos

Žymos