Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Naująją svetainę rasite adresu https://smpf.lrv.lt

Švietimo mainų paramos fondas

EN

Skelbiamas 2020 metų kvietimas teikti sporto projektų paraiškas

2019-12-02

2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2020 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Su kvietimo tekstu galite susipažinti čia.

Išsamios 2020 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti Sporto projektų finansavimo ir administravimo Taisyklėse, kurios yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis. Jose išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui. Su kitais aktualiais 2020 m. kvietimo dokumentais galite susipažinti čia.

Šis kvietimas skelbiamas keturioms sporto projektų veiklų sritims finansuoti, kurias administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

  1. Fizinio aktyvumo skatinimas;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas.

Paraiškų pateikimas baigtas! (paraiškos su priedais teikiamos iki 2020 m. sausio 7 d. 17:00 val.)

Projekto trukmė

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2020 m. sausio 8 d. ir įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė negu 2024 m. sausio 7 d. (projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai).

Projekto tinkamumo vertinimas

Informacija apie 2020 m. konkursui pateiktas paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.smm.lt ir www.smpf.lt. Sekite informaciją internete.

Informuojame, kad įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos finansavimo sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

Konsultuojantys asmenys:

El. pašto adresas Konsultavimo telefonu grafikas Telefono numeris
Savaitės diena Laikas
Alius Ambras alius.ambras@smpf.lt Pirmadieniais ir ketvirtadieniais  

8:00 – 11:30 val.

ir

13:00 – 17:00 val.

 

 

8-607-20079

8-674-88618

8-667-59893

 

Nijolė Andriukaitienė nijole.andriukaitiene@smpf.lt Trečiadieniais ir ketvirtadieniais
Rasa Jančiauskaitė rasa.janciauskaite@smpf.lt Antradieniais ir ketvirtadieniais
Valerijus Kirilovas valerijus.kirilovas@smpf.lt Antradieniais
Rasa Kupčiūnaitė rasa.kupciunaite@smpf.lt Pirmadieniais ir penktadieniais
Viktorija Malinauskienė viktorija.malinauskiene@smpf.lt Antradieniais
Lina Ramanauskė lina.ramanauske@smpf.lt Trečiadieniais
Monika Skaringaitė monika.skaringaite@smpf.lt Pirmadieniais ir penktadieniais
Jelena Smalskienė jelena.smalskiene@smpf.lt Trečiadieniais ir penktadieniais

Informacinių seminarų-mokymų informaciniai pranešimai skirti Sporto rėmimo fondo pareiškėjams:

  1. Sporto rėmimo fondo 2020 m. kvietimas teikti paraiškas.pdf
  2. Reikalavimai pareiškėjams, paraiškoms ir sporto projektams.pdf
  3. Sporto projektų paraiškų pildymas .pdf
  4. Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (projekto sąmata).pdf
  5. Sporto prjektų paraiškų vertinimą
  6. Projekų valdymo mokymai „Kaip pasiekti projekto tikslą?”.pdf

Paraiškų teikimas sporto bazių plėtros ir remonto projektams

Paraiškas sporto bazių plėtrai ir remontui galima teikti viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2020 m. kovo 2 d. 17:00 val.

Su kvietimo sąlygomis galite susipažinti čia

Konsultuoja Rima Liškutė tel. 8 5 263 97 58 ir el. p. r.liskute@cpva.lt.

Naujienų kategorijos

Žymos